Høringssvar vedrørende Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1

Oprettet: 18. september 2015
Svarnummer:
5

Indsendt af

Frank Unger

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Beboerne på Krimsvej 13A-V har IKKE interesse i at der etableres offentlig fællessti. Det er derimod et problem, hvis den planlagte vej syd for Krimsvej 15 erstattes af en smal sti, der ikke er gennemgående til Amager Strandvej. I den gældende lokalplan 425, s 27 står der, at vej- og stianlæggene, der forbinder Amager Strandvej og Krimsvej, skal have karakter af alléer med en bredde på 7-10 m. En 1,9 m bred sti er dermed endnu en forringelse af den gældende lokalplan. Der skal som fremført i lokalplanen være plads til grønne og rekreative fællesarealer for at et beboelsesområde ikke ender som asfaltghetto. Det er IKKE i beboernes interesse, at der etableres en smal sti nord for Krimsvej 15 på bekostning af en gennemgående vej/sti, der vil kunne reducere antallet af trafikanter på Krimsvej 11-13. Indkigsgener vil naturligvis ikke blive reduceret for beboerne på Krimsvej 13A-V, men derimod ØGET, hvis der etableres OFFENTLIG sti klods op af skellet, idet dette vil medføre trafik af uvedkommende fodgængere/cyklister med frit indkig til haver og stuer tilhørende Krimsvej 13 A-V. I forbindelse med den oprindelige høring i Juli-August 2015 blev beboerne på Krimsvej 13A-V af TMF oplyst om at byggefeltet (Krimsvej 15) er placeret 7-8 meter fra det nordlige skel (mail fra Merete Andersen d. 8 juli). Dette nye ændringsforslag vil dermed føre til større - ikke reduceret - skyggevirkning end beskrevet forud for den forudgående høring. Derudover fremgår det IKKE af ændringsforslaget, at bygherre ikke må bygge taghus eller overdækket tagterrasse ovenpå en eventuel 2 etagers bebyggelse. Dette var en af de store anker fra os beboere på Krimsvej 13 i den forrige høringsrunde, og lige nu har vi udelukkende Merete Andersens (TMF) ord i en mail på, at der ikke må bygges et taghus. Det er ikke særligt betryggende. Derfor må vi endnu engang holde fast i, at lokalplanen IKKE bør ændres: JA til erhverv i én etage og NEJ til rækkehusbebyggelse i to etager + tagterrasse. Lokalplanen bør ikke ændres, blot fordi en bygherre ønsker at maksimere sin profit ved at etablere private haver for en række projekterede huse. Vel at mærke rækkehuse, som strider imod den ganske nye og gældende lokalplan, som vi for ca. tre år siden handlede hus i tiltro til. Afsluttende vil vi meget gerne understrege, at det virker utroværdigt og meget lidt demokratisk, at man tilsyneladende bare ignorerer udfaldet af den oprindelige høringsrunde, hvor politikerne jo afviste tillægget. Nu kommer der bare en ny, hvor bygherre igen vil have deres ønsker igennem om to etagers rækkehuse (helst med noget på taget!).

Få nyt om høringer

Abonnér