Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 4. october 2015
Svarnummer:
28

Indsendt af

Formand for forældrebestyrelsen

Virksomhed / organisation

Klynge A19

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Vi er i vores forældrebestyrelse bekymrede for hvilke vilkår, forældrebestyrelsesarbejdet vil få i den nye struktur, hvor klyngerne bliver mange gange større end de er nu. I forvejen dækker forældrebestyrelsesarbejdet på klyngeniveau over en række enheder, hvor den enkelte enhed kun har et forældreråd uden indflydelse. I den foreslåede struktur vil eksempelvis vores Klynge A19 komme i en klynge med knap 1500 børn. At forestille sig, at én bestyrelse skulle kunne gå i meningsfulde dialoger med ledelse og personale i de mange enheder, der kommer til at have med de 1500 forskellige børn at gøre til daglig, har vi meget svært ved at forestille os. Vi frygter, at kommende bestyrelsesarbejde kun får mulighed for at forholde sig overfladisk og vil blive rent proforma. Med mindre det er tænkt, at der skal flere forældrebestyrelser per klynge, vil Justering af klynger og netværk reelt sætte en stopper for forældrenes mulighed for at få indflydelse og tage ansvar for vores børns liv i kommunens fritidsinstitutioner. Ovenstående giver anledning til spørgsmål som: - Hvordan inddrages forældrerådsrepræsentanter og forældrebestyrelsesmedlemmer i de større klynger? - Hvordan kan forældre reagere og få indflydelse, hvis de overordnede pædagogiske linjer ikke kommer til udformning i den lokale matrikel, man har børn gående? o Hvordan skal dette foregå? I hvilket råd, i hvilket formaliserede samarbejde, hvor forældre fra alle enheder er repræsenteret? Venlig hilsen Tina Møllmann Jensen, formand for forældrebestyrelsen

Få nyt om høringer

Abonnér