Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 8. october 2015
Svarnummer:
149

Indsendt af

Forældrerådet, Dronen, nuværende klynge IB3

Postnr.

1355

By

København

Høringssvar

Vi er glade for at Fritidsinstitution Sølvgade kommer på samme klynge som Fritidscenter Christianshavn/Indre By, da vi vil bevare kontinuitet og tryghed ved børnenes overgang fra en institution til en anden, især nu når de kommer til at være på en helt andet matrikel med nye voksne. Der en del bekymringer bland forældrene om de praktiske ting, der kommer til at fylde meget i starten af processen f.x. hvordan/hvornår børnene kommer til at flytte over til Brandstationen og omvendt, og om personalet vil ønske at følge med osv. Vi opfordrer derfor kommunen, til at så snart de kan give en klar besked til både personalegruppen og forældrene - især dem til kommende og nuværende børn i fritidshjemmene - hvornår og hvor børnene og personale kommer til at fysisk flytte. I denne forbindelse har vi været glad for regelmæssige nyhedsbreve indtil nu, men vi forventer, at kommunen giver endnu mere konkrete oplysninger i fremtiden. Især fordi Dronen er en enhed, hvor der allerede nu er en ungdomsklub, er vi enige i at ungdomsklubberne lægges sammen med fritidscentrene og indgår i klynger eller netværk. Dog er det vigtigt at understrege, at ungdomsklubberne kræver en forståelse for denne alders gruppe, hvis behov er selvfølgelig anderledes end de yngre børn. Der står på side 23 af bilagene at Hvepsereden kommer til at indgå i denne enhed. Det er en fejl, da Hvepsereden er tilknyttet til Øster Farimagesgade Skole.

Få nyt om høringer

Abonnér