Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 8. october 2015
Svarnummer:
140

Indsendt af

Forældrebestyrelsen i Klynge A18

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Høringssvar i relation til ny klyngestruktur Børnehaven Peder Lykkes Vej 77, Solstrålen-Smørhullet samt Gullandsgården har et stort ønske om at forblive sammen i den nye klyngestruktur. Initiativet til at danne klynge A18 i fm. klyngestrukturens indførsel, blev taget af tre af de nævnte institutioner med stor opbakning fra forældrebestyrelserne. Smørhullet og Villa Boheme koblede sig siden på idéen. Daværende borgmester Anne Vang havde ved ny klyngestruktur tilkendegivet, at hun var åben for, at der kunne dannes klynger på andre måder end den geografiske. Den oprindelige idé med klyngedannelsen var, at vi kunne opbygge vores samarbejde med afsæt i et fælles barnesyn. Det fik enhederne accept af, og klynge A18 blev dannet. Vi har evalueret det fælles samarbejde og finder på den baggrund, at der er mange parametre, der taler for, at institutionerne kan fortsætte samlet som en del af en ny klynge: • Ledelse og personalegrupperne har udvist stor ansvarlighed og har formået at have god økonomistyring og overskud, trods små enheder. • Der har været lav personaleomsætning i institutionerne og trivselsundersøgelser viser meget høj trivsel i enhederne. • Enhederne har et lavt sygefravær. • Personalet er kendetegnet ved at have faglig gejst og høj arbejdsglæde. • Tilsynsbesøg har beskrevet den pædagogiske kvalitet i enhederne som høj. • De pædagogiske ledere har et lavt sygefravær (minus stress). • Vi har arbejdet ud fra et fælles barnesyn og fælles pædagogiske principper, som personalet har ejerskab af. • Vi har lange ventelister og har ofte overflytterbørn fra andre institutioner. • Pædagogiske ledere i klyngen har etableret et fælles refleksionsforløb imellem enhedernes personaler med afsæt i vores fælles pædagogiske principper og barnesyn. Dette kræver tillid og kendskab til hinanden. • Refleksionsforløbene har medført kompetenceudvikling i personalegrupperne samt nye tiltag i børnegrupperne. • Vi har fået etableret et rigtig godt samarbejde og koncept for vores ressourceteammøder. • Der er etableret tætte samarbejdsrelationer mellem enhedernes tillids- samt arbejdsmiljørepræsentanter, som de gerne vil bygge videre på. • Forældregruppen begynder at kende hinanden og er i gang med udvikle et fælles erfarings- og inspirationsforum. Vi har i klyngens ledelse, personalegrupper og forældreråd drøftet forslaget til ny klyngedannelse og har på denne baggrund haft punktet på dagsordenen i forældrebestyrelsen. Der er enighed i forældrebestyrelsen om at bakke op om ønsket om, at Børnehaven Peder Lykkesvej 77 fortsætter i samme klynge som Gullandsgården og Solstrålen-Smørhullet. Selvom vi fremhæver det brede og progressive samarbejde i vores nuværende klynge, er vi klar over, at den kultur, som vi sammen har udviklet, skal være en del af forudsætningerne for et fremtidigt samarbejde i nye klynger. Vi håber, at det er muligt at rykke Børnehaven på Peder Lykkesvej 77 til den klynge, som Gullandsgården, Solstrålen-Smørhullet fremover er foreslået tilknyttet, så de gode resultater og udvikling kan implementeres i dannelse af en ny klyngekultur. På vegne af forældrebestyrelsen i klynge A18, Anne Aakjær, formand for forældrerådet i Gullandsgården

Få nyt om høringer

Abonnér