Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 7. october 2015
Svarnummer:
81

Indsendt af

Forældre bestyrelsen mosters hus

Virksomhed / organisation

Vuggestuen mosters hus

Postnr.

2200

By

København

Høringssvar

- Vi tænker der er en stor forskel i den pædagogik der anvendes i vuggestuer/børnehaver og fritidsordninger bl.a. på grund af den store aldersforskel der er mellem børnene i de to typer af institutioner. Dette bekymrer os som forældre, da det er vigtigt, at vores børn får den omsorg, pasning og stimulering, som er bedst for dem. - Vi er bange for at den nærhed, der er i Mosters Hus på nuværende tidspunkt, forsvinder, hvis der kommer for mange fritidshjempædagoger, som ikke har en fast rytme i huset. Især vuggestuebørn der er så små og skrøbelige, har brug for tryghed og kendte ansigte i dagligdagen. - Vi er som forældre bekymrede for, hvordan denne ordning vil påvirke personalet, og dermed uden tvivl også børnene, at der efter så kort tid skal ske en ændring i den nuværende klyngestruktur - Vores indtryk er, at den nuværende klyngestruktur fungerer rigtig godt og vi stiller derfor spørgsmålstegn ved, hvorfor det er nødvendigt med en ny klyngestruktur. - Vi synes som forældre ikke, at der er taget hensyn til hvordan klyngerne skal splittes op i fremtiden. Det virker som et mangel på kendskab til institutionerne i den nuværende klyngestruktur. - vi ved hvor lidt der skal til at forstyrre en hverdag. Fast personale der har et ønske om a t arbejde med vuggestue børn skaber trygge rammer.

Få nyt om høringer

Abonnér