Oprettet: 17. august 2015
Svarnummer:
19

Indsendt af

Erik G Hansen

Virksomhed / organisation

Boligforeningen Hjorthøjgaard

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

A/B Hjorthøjgaard Bredahlsvej 1 2500 Valby E-mail. hg@dktvmail.dk Indsigelse til F.L. Smidth II Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 391-1 F.L. Smidth II A/B Hjorthøjgaard med 124 boliger Vigerslev Allè 76 - 78 mf. har følgende indsigelser. Forhøjet bebyggelsesprocent. Parkerings forhold. Trafik støj. • Forhøjelsen af bygge procenten på området. Ved at forhøje byggeprocenten fra 120 % til 150 % på hele området, også der hvor der allerede er bygget, bliver det resterende areal meget tæt bebygget (bebyggelsesprocent op til 180%), da de allerede bebyggede arealers overskydende procenter bliver placeret hvor der endnu ikke er bygget.  De nedprioriterede parkeringsforhold. Der er ikke parkeringspladser nok i forhold til antallet af boliger. De fleste parkeringspladser er betalingspladser i konstruktionen og kun få i terræn. Når der ikke er parkeringspladser nok, vil de nye beboere parkere i de nærliggende gader til stor gene for de 2000 boliger der er naboer til området. Oprettelse af betalingsparkering i området er ingen konstruktiv løsning, men kun til gene for borgerne. Kun Københavns Kommune drager fordel af det.  Trafikstøj. Københavns Kommunes støjmålinger viser, at på Vigerslev Allè er støjen på facaderne op til 73 dB og i sidegaderne op til 68 dB. Miljøstyrelsen grænse på 58 dB er belastende, 68 dB er stærkt støjbelastende. Med det nye byggeri samt udkørsel til Vigerslev Allé kommer der endnu flere biler på Vigerslev Allè og dermed også en hel del mere støj. De nye boliger får specielle vinduer som reducerer støjen i boligerne. Men det hjælper ikke på den eksisterende boligmasse på nordsiden af Vigerslev Allè, som vil blive stærkt plaget af det stigende støjniveau. Forslag Bebyggelsesprocenten hæves ikke eller kun til 150 % på det sidste areal.  Den eksisterende lokalplan fastholdes vedr. parkering og der oprettes et større antal gratis parkeringspladser i terræn.  Udkørslen fra F.L. Smidth grunden mod Vigerslev Allè ændres fra vej til cykelsti. (Der spares lysregulering i krydset. Der er for nærværende ingen institutioner på området, og nuværende skoler og daginstitioner kan nås via eksisterende lysreguleringer).  Der lægges støjdæmpende asfalt på Vigerslev Allè, også selv om det ikke bringer støjniveauet helt ned på et acceptabelt niveau.  Vigerslev Allè indsnævres med helleflader til buspassagererne. Der oprettes båse til parallel parkering på syd siden af Vigerslev Allè. Med venlig hilsen Erik Hansen formand

Få nyt om høringer

Abonnér