Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 8. october 2015
Svarnummer:
145

Indsendt af

En gruppe af Kvistens medlemmer

Postnr.

2200

By

Kbh N

Høringssvar

Høringssvar vedr. justering af klynge- og netværksstrukturen Sagsnr. 2015-0157818 Dokumentnr. 2015-0157818-7 8. oktober 2015 I forbindelse med justeringen af klynge- og netværksstrukturen på Børne- og Ungeområdet i København indsender vi, en gruppe af voksne brugere af Kvistens værksteder, hermed vores høringssvar. Vi – gruppen af voksne medlemmer af Kvisten – vil gerne benytte os af muligheden til at fortælle om det, som vi elsker og værdsætter ved Kvisten. Vi er af den overbevisning, at Kvisten med sine brugere, som er både voksne og børn/unge, kan være med til at gøre den nye klynge til et særligt sted med mange muligheder for møder mellem forskellige mennesker. Vi vil også gerne gøre opmærksom på fordelene ved, at børn/unge og voksne har kontakt med hinanden i deres fritidsliv, idet de her har mulighed for at få glæde af hinanden på andre måder end i de mere regulerede former, som kontakten ofte har i bl.a. skolen. Vi fremhæver her fem punkter, som vi mener, er Kvistens vigtigste styrker, og som gør os unikke, og vi vil gerne opfordre til, at I tænker de voksne ind i kommunens fritidstilbud til børn og unge – også som noget, der med fordel kan udbredes til andre klynger og områder i byen. 1. Kvisten – et hus for alle Kvistens medlemmer er en mangfoldig gruppe. I Kvisten kommer der borgere fra alle samfundslag og med vidt forskellige baggrunde – økonomisk, socialt, kulturelt, etnisk, erhvervs- og aldersmæssigt m.m.: Vi er unge studerende, voksne med arbejde og familie, mennesker med psykiske sårbarheder, mennesker af forskellige etniciteter og oprindelse, både unge og ældre, kunstnere, nørder og generelt bare alle, som har lyst til at ’være med’. For mange af os er mødet med Kvisten et møde med folk, man ikke færdes iblandt i hverdagen. Måske er Kvisten en lille pause fra de små børn derhjemme, måske har man det svært i hverdagen mellem jobcenter og aktiveringstilbud og føler, at man mangler netværk. Måske er man en ung fyr fra Nørrebro, der ofte møder tilbageholdenhed blandt andre, som ser på en med mange stereotyper i hovedet. Eller måske tilhører man gruppen af ’cafe latte’-københavnere, med overskud på kontoen, karriere og familie, venner og netværk blandt andre akademikere og velstillede borgere i dette samfund. På mange måder lever vi alle i vores hverdag et ghettoliv i vores egne små verdner. Men Kvisten giver os en fantastisk mulighed for at møde andre mennesker på tværs af alder, uddannelse og kulturel baggrund. Det er noget af det, vi sætter mest pris på, og som gør det dejligt at komme i Kvisten. Det er i Kvisten, man finder ud af, at ’rødderne fra Blågårdsgade’ er smaddersøde, og at de laver mad og bager kager til det årlige loppemarked. Her kan førtidspensionisten og juristen mødes over en snak om foretrukne typer af ler og udrulningsteknikker og måske få nye syn på hinanden. Det er også i Kvisten, at man taler med kvinder, som har oplevet meget mere end en selv, og som oven i købet har skullet lære at tilpasse sig nye normer og livsformer i Europa. Kvisten har plads til alle, der gerne vil være med, og tilbyder i retur en masse. 'For mig er Kvisten en kreativ platform, hvor jeg kan få god faglig vejledning. Samtidig oplever jeg Kvisten som en ventil i en hektisk hverdag.' Jannie 'På Kvisten har jeg fået afkræftet uvidenhed og fordomme om muslimer og knyttet bånd. Kvisten har givet mig selvtillid, struktur, sociale færdigheder og eksistentiel vejledning via syning og samvær med almindelige mennesker, da jeg var deprimeret.' Karen 2. Kvisten – et hus med mange møder I Kvisten arrangerer vi regelmæssigt fællesspisning og hygge for voksne og unge. Det vil sige, at vi ikke sidder og taler abstrakt om samvær og det interkulturelle møde, vi er i gang med – vi gør det: Vi er fælles om at arbejde på projekter, om det er ved en symaskine, i køkkenet, i keramikken eller i metalværkstedet. Uanset om det er en tur til Karen Blixen Museet eller en indkøbstur til en stofforretning, så har vi et fællesskab, som føles naturligt, og som skaber interesse og respekt for hinanden. Også bare i mødet på trappen – hvor pigeklubben møder damerne fra systuen, eller drengene fra sofaerne i stuen taler med brugerne af keramikken – sker der noget: Der er en kontakt, og der gøres erfaringer. Det er alt det samvær, som opstår uden om de officielle møder og arrangementer, der gør Kvisten til noget særligt. Og det er alle de mange forskelligheder såvel som ligheder os medlemmer imellem, der giver den gode stemning og den respekt for hinanden, huset emmer af. Når mennesker, der er meget forskellige fra hinanden, mødes, opdager de nemlig som regel, at de også er ens og har meget til fælles. Det skaber et særligt værdsat sammenhold. Der tales så meget om møder mellem kulturer, samvær på tværs af alder og religion – i Kvisten praktiserer vi det. Ikke som et mål i sig selv, men det er det, der uundgåeligt sker, når vi alle har lyst til at komme i Kvisten, når vi mødes over de aktiviteter, der interesserer os, og når vi skaber og deltager i husets fælles liv. 'Jeg meldte mig ind i Kvisten for at lære at sy. Det, der særlig tiltrak mig, var, at det ikke var et aftenskolekursus med fast program og dag og tidspunkt, men at jeg kunne komme, når det passede mig, og at der foregik så meget andet også. Nu vil jeg ikke undvære onsdagsspisningen, er begyndt at keramikke, og pc-rummet med computerspillene er også begyndt at trække i mig. De unge drenge vil sikkert gerne lære mig at spille.' Lotte, 41, medlem i et år 3. Kvisten – et sted, hvor man lærer og lærer fra sig Der foregår kyndig vejledning af fagpersoner på Kvistens kreative værksteder: sy-, keramik-, metal- og træværkstederne har alle ansat personale med solid faglig ballast til at undervise såvel nybegynderen som den mere øvede. Det betyder, at man foruden faciliteter også stiller ekspertise til rådighed i alle værkstedernes åbne timer, hvilket adskiller Kvistens værksteder fra de andre, der er rundt om i byen. Disse har typisk færre timer åbent, færre timer åbent med personale eller er helt lukket for tilgang og har venteliste. Kvistens værksteder tilbyder vejledning inden for aktiviteter, som en stor del af husets brugere ikke vil have mulighed for at deltage i andetsteds af enten sociale, personlige eller af økonomiske årsager – der er medlemmer, der har behov for faglig vejledning, medlemmer med meget begrænset økonomi, og medlemmer, der ikke ville trives i et rent brugerstyret miljø. Og så kan man komme, når man har lyst – i modsætning til aftenskolekurser, der ligger på bestemte tidspunkter og har faste undervisningsplaner. Det skaber en særlig stemning, idet de fleste engagerer sig i huset og udforsker de andre muligheder, det byder på, i takt med at de opdager, hvor meget mere huset tilbyder, end det de lige meldte sig ind for. Kvisten tilbyder i kraft af sit fagpersonale og sin mangfoldige medlemsgruppe et rum for læring, hvor der er højt til loftet og rummeligt nok til at være en mulighed for langt de fleste. 'Jeg kommer meget i Kvistens Syværksted. Jeg syr tøj, både festkjoler og kjoler til hverdag. Og jeg syr tasker: rejsetasker, weekendtasker, indkøbsnet, håndtasker m.m., og det giver mig glæde at udforme dem og siden sy dem. Medarbejderne ved Systuen er meget behjælpelige med at rådgive mig om, hvilke materialer der kan anvendes, og hvordan detaljer udformes ved syning. Jeg bruger også en gang imellem Keramik, Træ og Autoværkstedet, men mest Systuen. Og så laver jeg af og til onsdagsmad til både brugere og personalet, og også tirsdags - og torsdagskaffe ind imellem. Alle ansatte ved Kvisten er meget hjælpsomme og venlige, og det er meget nemt at komme og føle sig velkommen og værdsat. Kvisten er for mig ligesom mit andet hjem, for det er ikke kun syning m.m., men det er også det sociale sammenhold og den venskabelige atmosfære. Jeg er kommet i huset i ca. 11 år, og det har været 11 dejlige år. Jeg skriver for at vise, hvor glæde og taknemmelighed jeg har haft og stadig har af at bruge huset.' Asha Desuden – eller netop derfor – er Kvisten et sted, hvor der udover den kreative og tekniske læring også foregår så megen anden læring – fra medlem til medlem. Vi lærer fra hinanden på mange planer – ham, der har lavet keramik i mange år og nu laver de smukkeste kunstværker inspirerer nybegynderne, akademikeren hjælper med et CV til en jobansøgning, eller damerne fra systuen kan lære de unge alt om strikke-teknikker. En af knægtene får historier fra Chile, mens han får hjælp til at reparere en lynlås, og går derfra med både en ny viden, han kan sætte i relation til sig selv, og en færdighed, han måske kan bruge senere. Det faguddannede personale er det uundværlige fundament under alle aktiviteter, og de mange forskellige medlemmer lægger deres lige så mange forskellige kompetencer oveni til gavn for hinanden, og hen over sytøjet og svejsegrejet udveksles livserfaringer & verdensperspektiver, aha- og haha-oplevelser. Og vi kan alle vokse af det. 'Jeg har været medlem af Kvisten siden 1992, dengang sagde jeg næsten ikke noget og var meget genert. Det er jeg ikke længere.' Lissie 4. Kvisten – et stabilt og trygt sted både for unge og voksne Brugerne af Kvistens ungeklub har en daglig, naturlig og positiv kontakt til os voksne; de ugentlige hyggeaktiviteter, der går på tværs af alder, er i høj grad med til at sikre en integration og inklusion, der på det helt store plan er med til at skabe sammenhængkraft i et demokrati. Ungdomsklubben er således ikke et lukket ungemiljø, men netop Kvistens mangfoldighed med en voksengruppe er med til at give det klima, som sikrer en stabilitet og tryghed blandt de yngste af ungegruppen. Og det er noget, som også de unges forældre sætter pris på, for de ved, at de sender deres børn et sted hen, hvor der er voksne mennesker omkring dem, som gerne vil dem, og som medvirker til at skabe en både rolig og glad atmosfære. Os voksne medlemmers tilstedeværelse i huset har på den måde en særlig værdi i et byområde præget af udfordringer. Men trygheden gælder ikke kun for husets unge og deres forældre, også for os voksne er Kvisten et godt og trygt sted at være. Uanset hvad vi bruger Kvisten til, hvordan og hvor meget, er Kvisten et element i ens hverdag, man kan regne med. Har man travlt med andet i et par måneder, bliver man altid taget imod med glæde, når man kommer igen. Bliver man arbejdsløs i en periode, så kan man fylde nogle af de tomme timer med fornuftige aktiviteter, der holder én i gang. Er man ude af arbejdsmarkedet mere permanent af fysiske eller psykiske årsager, er Kvisten en mulighed for at udvikle sine evner og undgå den isolation, det nogen gange kan medføre – i et miljø, hvor der ikke kun er andre permanent arbejdsløse med fysiske eller psykiske problemstillinger, men alle mulige slags mennesker. Husets mangfoldighed og gode stemning skaber en gensidig respekt for hinanden, og det gør huset til et trygt sted at være. 'Kvisten er for mig et frirum, et fællesskab om noget kreativt og menneskeligt. Jeg føler et stærkt tilhørsforhold til Kvisten, og jeg ved, at der altid er en åben dør.' Michala, medlem i 5 år 5. Kvisten – et sted for hele byen Kvisten er et by-dækkende tilbud og ikke blot et tilbud for Nørrebro. Vi medlemmer kommer fra Bispebjerg, Amager, Vesterbro, Indre By, Østerbro og alle andre bydele – såvel som Nørrebro. Vi færdes derfor i Kvistens nærområde, drikker kaffe i solen på cafeen på hjørnet, går i Stof og Stil på Nørrebrogade og deltager i lokale arrangementer – Firkantens pinsefestival på Blågårds Plads, græskaropstillingen på Nørrebrogade til Halloween m.m. På den måde bidrager vi til Kvistens lokalområde, der blandt mange andre ting også har udfordringer. Kvisten er i kraft af sin særegne blanding af bemandet kreativt værksted, socialpædagogisk tilbud, ungdomsklub m.m. et helt særligt sted. Alene som bemandet kreativt værksted er Kvisten i særklasse, og med tanke på efterspørgslen på kreative steder at udfolde sig, mener vi, at det er ønskeligt, at hovedstaden satser på og udvikler kulturelle og kreative flagskibe med forskellige kreative værksteder og en bred brugergruppe, som også kendes fra Kulturkanonen i Odense og Godsbanen i Århus. Denne opfordring er hermed givet videre, samtidig med, at vi vil tilskynde til at tænke ind, at Kvistens særlige model med medlemsmangfoldighed, voksen-unge-blanding og det lokalområde-nære socialpædagogiske arbejde, der foregår, tilhører en ekstra kvalitet, også andre områder i byen kan have gavn af. 'På Kvisten er vi som en stor familie i sit lune hjem'. Jeanette Med venlig hilsen en gruppe af Kvistens voksne medlemmer: Maria Storm Camilla Juul Bjørn Marius Eid Annette Haubroe Anne Lind Sorth Kasper Simon Setoft Anna Ingemann Jensen Nicoline Lokdam Jeanette Palludan Poul de Groot Rasmussen Trine Ribert Larsen, Niels Møller Mol 443 Eduu Kirsten Friis Kirsten Jacobsen Marianne Mette Gamst Laura Bjørn Charlotte Thrane Sarah Zaken Emilie Uhlott Sophie Pedersen Sara Gammelgaard Mette Jakobsen Phil Vickery Mark Sander Aiste Tora Anne Mette E. Eva Rosling Marie Lytken Serena Rose Blossom Annette Høgsbro Sofie Groot Tilde Nohns Thomas Sarah Jeanette Heidi Henriette Maria Leenskjold Laura Vikkelsø Jannie Jørgensen Karen Gaardhus Miriam Wüst Michala Borgen Lissie Emilie Ernsholt og Lotte Riber Jarvad

Få nyt om høringer

Abonnér