Oprettet: 18. august 2015
Svarnummer:
20

Indsendt af

Eline Franck

Postnr.

2200

By

København

Høringssvar

Al respekt for at manglen på studieboliger forsøges mødt ved, at der bygges nye studieboliger. Jeg finder dog det planlagte byggeri problematisk af forskellige grunde: - Fordi der pt ikke er planer om at sikre, at det faktisk er studerende, der kommer til at bo i det nye byggeri, og opfordrer derfor til, at det indskrives i aftalen, at boligerne kun kan bebos af studerende, og evt skal henvises gennem CIU. - Tårnet på 29 etager bryder med den ellers lave bebyggelse i området, og kommer til visuelt at fylde, og skygge. - Tårnet kommer ikke mindst til at skygge på fodboldbanen i Mimersparken. Det er en skam, da fodboldbanen bruges flittigt at lokale børn, og i forbindelse med klubtræning og turneringer. Det er ikke attraktivt at bruge banen når den henligger i skygge en god del af tiden. Det er ærgerligt for nærområdet, hvis fodboldbanen ikke længere bruges som den gør i dag, da de skaber liv, og menneskelig bevægelse i et område, der ellers ikke rigtig bruges af andre end beboerne. - Nørrebro er det tættest boede område i København, og en stor del af befolkningen er i forvejen studerende pga lejlighedssammensætningen. Aandre områder i København kunne have større fordel af at tiltrække de studerende, for at skabe en mere divers beboersammensætning. - Nørrebro er det område med færrest grønne arealer, og trænger mere til flere parker, plæner og rekreative områder og mere luft end til endnu flere mennesker. - Jeg kan ikke formulerer det bedre selv, og tillader mig at citerer Peter Rasmus Hendriksen fra høringssvar 2015-0123892 :”Derudover fraviger den arkitektoniske stil væsentligt fra området, både punkthus stilen og tårnets "patchwork" stil samt materialer passer ikke ind. Det fraviger yderligere fra områdets arkitektoniske udtryk hvis det tillades med øget højde på byggeriet. Et godt eksempel er de to "studietårne" ved bispebjerg, der bredt er anerkendt som noget af det grimmeste i København og en at det var en stor fejl at lade det opføre. Det føles ydermere som en "billig" gimmick at fastgøre et udsigtstårn på toppen og så profilere det på "offentlig tilgængelighed" for at gøre byggeriet mere spiseligt.”

Få nyt om høringer

Abonnér