Oprettet: 7. october 2015
Svarnummer:
3

Indsendt af

Dan Dommer

Postnr.

1440

By

Kbh. K.

Høringssvar

Høringssvar til Kommuneplan 2015 Jeg vil hermed gøre indsigelse mod Kommuneplan 2015’s udlægning af det meste af Christiania som værende et fritidsområde. Christiania er bestemt ikke en park hvor der ingen beboere er, der bor mindst 181 personer i det omtalte område, som alle ønsker udvikling og forbedringer i deres nærmiljø. Christiania og beboere er meget interesseret i at værne om både den historiske kulturarv men også naturen, dog skal der i samme åndedræt tages hensyn til de eksisterende beboere. Christiania er er et multikulturelt samfund, der skal beskyttes såvel som udvikles. I kommuneplanen for 2015 mangler der konkret information om, hvordan der skal værnes om disse værdier, der skal samtidig tages højde for, at millioner af turister besøger og nedslider Christiania, med andre ord en væsentlig faktor der bør være inkluderet i kommuneplanen for 2015. For at realisere dette, kræver det, at både stat og kommune samarbejder med Christiania om en løsningsmodel, der tager højde for det åbne, rekreative samt alle de forskellige kulturlag Christiania indeholder, samt at beboerne også har mulighed for at skærme deres privatliv.

Få nyt om høringer

Abonnér