Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 8. october 2015
Svarnummer:
132

Indsendt af

Clizia Lund

Virksomhed / organisation

Linden - Integreret institution

Postnr.

2200

By

københavn n

Høringssvar

Høringssvar ang. justering af klynger og netværk Linden er en selvejende integreret 0-6 års institution beliggende på indre Nørrebro. I Linden arbejdes der pædagogisk ud fra Københavns kommunes værdier omkring Ligeværdighed, dialog, tillid og respekt. Personalet i Linden har debatteret det nye forslag omkring justering af klynger og netværk. For få år tilbage indførte Københavns kommune, en ny struktur omkring netværk og klynger. Vi var dengang en smule tilbageholdne med at klappe i hænderne. Vi så den nye struktur som endnu en skjult spareøvelse og endnu en måde at nedjustere forholdene i de Københavnske daginstitutioner uden, at det kunne direkte ses på papiret. Men som med mange andre tiltag, som er tegnet og besluttet på et forvaltningsbord, tog vi det til os. Vi var som personale med omkring tegnebrættet, debatterede hvordan vi synes, at vi kunne se os selv som faglige ansatte, hvordan vores pædagogik og vores tanker omkring inklusion, integration og nærvær kunne komme i spil i et større netværk. Vi har mødt projektet med omstillingsparathed og med engagement. Netværket fungerer, vi ses til pædagogisk uddannelsesaftener, vi sparer med hinanden og vi samarbejder blandt andet omkring overgange, vi har lege og besøgsdage. fordi vi mener, at det giver mening for børnene. Yderligere er der mulighed for tæt samarbejde med vores distrikt skole Blågård skole og nærliggende fritidsinstitutioner, i form af teater i netværket, samarbejde med ledelse, pædagoger og børnehaveklasse ledere i forbindelse med skoleindskrivning/skolestart. Vores udgangspunkt i Linden, som ansatte, er altid at det vi laver, skal give mening for børnene. Det er deres hverdag og deres liv, som vi hver dag har i vores hænder. Dermed skal vi som ansatte altid være med til at putte størst mulig kvalitet ind i denne hverdag. Hvordan vi skal putte mening ind i det nye forslag er stadig en smule ambivalent for os. Det er svært for os at se hvordan vi skal etablere og gennemføre et samarbejde omkring et meningsfyldt børneliv, med 13 andre institutioner uden at det vil have indflydelse på den daglige praksis og i sidste ende betyde fravær af ”varme hænder”. Vi ser det, som utroligt positivt og grundlæggende for at lykkes som daginstitution at: ”Forslaget stiller IKKE nye eller ændrede krav til ledelsesformen i klynger, netværk eller enheder og forslaget påvirker IKKE den lokale pædagogiske metode, der anvendes i en enhed.” Vi mener, at vi i Linden har en bevaringsværdig pædagogik, som er fremkommet af mange års faglige meningsudvekslinger. At en nærværende og tilstedeværende ledelse giver mening i en institution som vores. Den daglige synlige ledelse gør det trygt for både børn, forældre og personale. Vi oplever at faglig sparring og problemløsning er inden for rækkevidde. Yderligere har vi i Linden et meget velfungerende og struktureret Trio samarbejde, vi bruger MED aftalen aktivt og oplever, at der ikke er langt fra ord til handling. Derfor vil vi gerne anerkende børne- og ungeudvalget i deres beslutning om ikke at stille nye og ændrede krav til ledelsesformen og den pædagogiske metode i etablering af nye netværk. Vi oplever stor glæde ved at være ansat i en selvejende institution. Det giver en stor frihed i den daglige planlægning af pædagogisk virke. Vi kan i fællesskab gøre de ting, vi ved virker. Vi får ofte tilbagemeldinger fra forældre om, at de er glade for at have deres børn i Linden. At Linden er et sted, hvor børn og forældre bliver hørt, set og anerkendt, og hvor ligeværdighed, mangfoldighed og respekt ikke blot er fine floskler på et stykke papir, men som er det værdigrundlag, som alle ansatte arbejder ud fra og udstråler i deres daglige virke med børnene. Vi oplever høj faglig kvalitet i vores institution, en kvalitet som er med til at give alle børn en større chancelighed. Vi ser det som en stor styrke, at vi som selvejende institution, har mulighed for at skabe rammer der passer til børnegruppen, at alle børn ikke nødvendigvis skal behandles ud fra samme skabelon, men at nogen børn har behov for at gruppestrukturen tilpasses og justeres undervejs. Vi kan være bekymrede for om dette forsvinder i en større netværkssammenhæng, hvor det nære kan synes langt væk. Vi anerkender at al forandring kræver tid. Vi oplever udkastet til ny struktur som diffust og en smule uden retning. Samtidig oplever vi det som en underkendelse af det store arbejde vi allerede har lagt i at etablere nye og nu velfungerende netværk. Vi mener at det vi har mest behov for nu er arbejdsro til at forankre det gode stykke arbejde vi har igangsat. For at børn, forældre og personale kan arbejde med kerneopgaverne og de nære relationer. Venlig hilsen Personalet i Linden

Få nyt om høringer

Abonnér