Oprettet: 30. september 2015
Svarnummer:
1

Indsendt af

Claus Flyger

Virksomhed / organisation

S/B Højdevngen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Høringssvar vedr. Lokalplanforslag 490 Sundbyøster Skole tillæg 1 – lokalplanforslag I forbindelse med opførelse af bygning indeholdende publikumsorienterede serviceerhverv (stueplan), samt boliger (1. og 2. sals-niveau) beliggende på matr. Nr. 1502 har andelsforeningen S/B Højdevangen følgende punkter der ønskes taget hensyn til. Lysindfald S/B Højdevangen er beliggende direkte over for projektet, på modsatte side af Amagerbrogade og der er bekymring for at de 16 andelslejligheder der vender ud mod Amagerbrogade (178-180) vil få mindre sollys ind i lejlighederne, når der placeres en 12 meter høj bygning direkte overfor. Der ønskes dokumentation for at opførelsen af bygningen ikke vil mindske det naturlige lysindfald fra solopgang til –nedgang. Trafikale forhold Området er i forvejen belastet af manglende parkeringspladser, dette i endnu højere grad efter opførelsen af Sundbyøster Hal 2 (nabo til dette projekt), hvorfor det forventes at dette forhold vil blive højt prioriteret. Herudover bør vareleveringer til det publikumsorienterede erhverv også tænkes ind i tilladelsen til opførelsen, så trafikken/parkeringen ikke vil blive påvirket af dette forhold. Byggegener Skulle projektet blive gennemført, så ønskes der afholdt et møde, hvor andelshavere informeres om de gener som opførelsen vil medføre; alt fra støv og støj til strømafbrydelser og ”lukning” af internet/kabel-tv. Det er vigtigt at pointere at S/B Højdevangen overordnet set ikke har noget imod opførelsen, såfremt at projektet ikke vil få konsekvenser i forhold til ovenstående. Med venlig hilsen, S/B Højdevangen Claus Flyger Formand

Få nyt om høringer

Abonnér