Høringssvar vedrørende Krimsvej tillæg 1 - supplerende høring

Oprettet: 16. august 2015
Svarnummer:
81

Indsendt af

Christina Kruse

Postnr.

2765

By

Smørum

Høringssvar

Høringssvar vedrørende Krimsvej tillæg 1 Jeg er imod tillæg 1 til lokalplanen Krimsvej og vil gerne appelere til at dette tillæg forkastes på lige vis med det sidste tillæg i og med at de to tillæg i store træk er enslydende. Som hyppig gæst i området synes jeg det er synd og skam at alle de gamle industribygninger rives ned til fordel for nybyggeri. Nyt og gammelt giver charme til området. Jeg undrer mig desuden over, at der ikke er flere grønne områder med plads til leg og rekreativ udfoldelse i et område der huser talrige børnefamilier. De legeområder der idag er placeret på vejbane og parkeringspladser er ikke sikkert for børnene at lege på. Endelig synes jeg, at det er vigtigt, at man som borger kan stole på en lokalplan, når man investerer i bolig. Eller i det mindste kan være sikker på at blive hørt og taget alvorligt hvis der sker ændringer heri. med venlig hilsen Christina Kruse

Få nyt om høringer

Abonnér