Oprettet: 7. october 2015
Svarnummer:
10

Indsendt af

Christianshavns Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Christianshavns Lokaludvalg

Postnr.

1466

By

København K

Høringssvar

Teknik- og Miljøforvaltningen har på bliv hørt-portalen den 2. september 2015 sendt lokalplanforslaget Applebys Plads karréen i offentlig høring med svarfrist den 28. oktober 2015. Borgerdialog Lokaludvalget har ikke ført borgerdialog, da det er muligt at kommentere på lokalplanforslaget på bliv hørt-portalen. Lokaludvalgets holdning Ingen fortætning Lokaludvalget ønsker at bevare områdets særlige karakter med gode lysforhold og god afstand mellem bygningerne. Disse kvaliteter er sjældne på Christianshavn og bør bevares. Lokaludvalget anbefaler derfor, at der ikke bygges mere i karréen. Det bemærkes at dette ligger inden for Planlovens muligheder for erstatningsfri regulering. Lokaludvalget har dog ikke noget imod, at byggefelt B bebygges som beskrevet i lokalplanforslaget. Lokaludvalgets holdning skal bl.a. ses i lyset af svarene fra Christianshavns Borgerpanel i forbindelse med en undersøgelse om bynatur og fortætning, som lokaludvalget foretog i august 2015. I alt 300 christianshavnere over 16 år besvarede undersøgelsen. 72 procent mente, at der er områder på Christianshavn, som bør friholdes for yderligere fortætning. Konkret nævntes Applebys Plads som et af områderne på Christianshavn, som skal friholdes for yderligere fortætning. Rapporten om undersøgelsen er vedlagt. Træbrygger og ikke husbåde For så vidt angår arealerne ud til Inderhavnen og Christianshavns Kanal mener lokaludvalget, at man må vælge mellem træbrygger og husbåde. Det giver ikke mening med både træbrygger og husbåde. Lokaludvalget er således for, at der anlægges træbrygger nedenfor kajkanten ud til Inderhavnen og ud til Christianshavns Kanal, som kan bruges til ophold. Lokaludvalget er derfor imod husbåde i lokalplanområdet. Som tilkørselsforholdene er til kajkanterne, vil det i øvrigt være vanskeligt at servicere husbåde indenfor lokalplanområdet. Med venlig hilsen Poul Cohrt, formand

Få nyt om høringer

Abonnér