Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 7. october 2015
Svarnummer:
65

Indsendt af

Christianshavns Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Christianshavns Lokaludvalg

Postnr.

1466

By

København K

Høringssvar

Børne- og Ungdomsforvaltningen har på bliv hørt-portalen den 27. august 2015 sendt høringen om justering af klynger og netværk i offentlig høring med svarfrist den 9. oktober 2015. Borgerdialog Christianshavns Lokaludvalg har ikke lavet borgerinddragelse denne gang, men har afholdt et borgermøde på et tidligere stadie i samme sag. Høringen er derudover tilgængelig for borgere at kommentere på via bliv hørt-portalen. Lokaludvalgets holdning Det er Christianshavns Lokaludvalgs opfattelse, at et høringssvar fra lokaludvalget om justering af klynger og netværk i den allerede vedtagne institutionsændring ikke er meningsfuld. Lokaludvalget har allerede afgivet to høringssvar, mens sagen endnu var mere overordnet, og de fysiske rammer for "fremtidens fritidstilbud" endnu ikke var politisk vedtaget. Christianshavns lokaludvalg vedtog dette høringssvar i sit møde den 30. september 2015. Med venlig hilsen Poul Cohrt, formand

Få nyt om høringer

Abonnér