Høringssvar vedrørende Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1

Oprettet: 1. october 2015
Svarnummer:
35

Indsendt af

Cecilia Holmdahl

Postnr.

2300

By

København

Høringssvar

Såvidt vi forstår vedrører denne høringsrunde spørgsmålet om, hvorvidt en sti skal placeres til den ene eller den anden side af Krimsvej 15. Mange af svarene har dog også fokuseret negativt på, såfremt der ikke kommer en bilvej lige ved Krimsvej 15. Vi føler et behov for at tilkendegive, at vi er meget positive over for, at der ikke etableres en tværvej med gennemkørende biltrafik lige der. I helhedsplanen for området er der også lagt op til at størstedelen af denne tværgående passage etableres som sti. Det ville være ærgerligt, såfremt området mellem Nordtårnet og den gamle voksfabrik i stedet for en sti gennemskæres af en bilvej. Netop i det område er der i helhedsplanen lagt op til et åbent areal, hvor parken omkring Nordtårnet får en blød overgang til voksfabrikkens område. Der er i Krimsvejsområdet i den grad behov for denne type areal, hvor der er mulighed for socialt samvær og rekreation uden forstyrrende biltrafik.

Få nyt om høringer

Abonnér