Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 7. october 2015
Svarnummer:
84

Indsendt af

Caspar Elo Christensen

Virksomhed / organisation

Højen Forældreråd

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

Højen fritidshjem og klub vil i det foreliggende forslag til ny klynge og netværksstruktur blive splittet op og indlemmet i to større enheder der lægges ind under to forskellige klynger. Således vil fritidshjems-delen blive indlemmet i Fritidsinstitution Kirkebjerg med en nuværende normering på 368 børn (560 når skolens 5. spor er fuldt indfaset) VBH klynge D, mens klub-delen vil blive indlemmet i Fritidscenter Vanløse med en fritids-center og ungdomsnormering på 1.220 under VBH klynge E. Fra et forældreperspektiv indebærer dette en række store udfordringer hvad angår organisation, ledelse og økonomi. Organisation Vi mener at den nye organisation med sammenlægningen af fritidshjemmene omkring Kirkebjerg skole i sig selv er en positiv ting, der kan føre mange positive ting med sig. Således har vi set at det tætte samarbejde mellem afdelingerne i Højens fritidshjem og klub har medført utallige synergier og nye muligheder i form af lokale-, personale- og ressourcedeling. Alt sammen noget der er gjort muligt af den tætte rumlige, ledelsesmæssige og personalemæssige integration. Af samme grund er vi bekymrede for konsekvenserne af opsplitningen, da det bliver meget vanskeligt at videreføre det tætte samarbejde på tværs af de to klynger. Ledelse Vi er glade for at man i indstillingen lægger vægt på at sikre en nærværende ledelse ved institutionerne. Men den nye struktur med større og ofte sammensatte enheder vil udfordre ledelsens muligheder for at være nærværende, samtidig med at kravene til øget samarbejde med skole og samfund vil kræve endnu mere koordination og lederskab. I indstillingen til justering af klynge- og netværksstrukturen, foreslås det at sammensætningen af ledelsen i klyngen vil være klyngelederens ansvar, men at der vil tilstræbes 1 pædagogiskleder/team pr. matrikel. I forældrerådet mener vi at der som minimum kræves en leder pr. fysisk enhed for at sikre en nærværende og tilgængelig ledelse, der kan sikre trivslen blandt børn og voksne, faglig udvikling og en effektiv kommunikation med forældre. Fritidsinstitution Kirkebjerg vil være beliggende på én matrikel, men være fordelt i 3 forskellige fysisk adskilte enheder. Vores vurdering er derfor at det minimum vil kræve 2 lokale afdelingsledere udover den pædagogiske leder at sikre en nærværende og tilgængelig ledelse. Klubben, der vil blive en satellit af Fritidscenter Vanløse vil ligeledes kræve en lokal afdelingsleder. Dette vil naturligvis være dyrere end den foreslåede 1 pædagogisk leder/matrikel, men vi er overbeviste om at denne investering vil komme mange gange igen pga. mindre sygefravær og fuld belægning af glade og tilfredse børn. Økonomi Det er derfor bekymrende at man i indstillingen forventer at spare på udgifterne til ledelse. Som beskrevet ovenfor vil den ledelsesmæssige udfordring ikke blive mindre, men tværtimod større i forbindelse med sammenlægningerne. Vi indstiller derfor at man begrænser ambitionerne om at spare på ledelseslaget og afsætter de nødvendige ressourcer, der kræves for at sikre en reelt nærværende ledelse. Med venlig hilsen Forældrerådet ved Højen fritidshjem og klub

Få nyt om høringer

Abonnér