Høringssvar vedrørende Krimsvej tillæg 1 - supplerende høring

Oprettet: 17. august 2015
Svarnummer:
89

Indsendt af

Carsten Kirk

Virksomhed / organisation

På vegne Uni-Safe A/S

Postnr.

2300

By

København

Høringssvar

Vedr. Supplerende høring om Krimsvej tillæg 1 - lokalplanforslag. På vegne af Uni-Safe A/S, Amager Strandvej 124, 2300 København S (matrikel 3627) skal jeg venligst gøre opmærksom på, at bilag med den skitserede nybebyggelse ikke viser de faktiske forhold korrekt på Uni-Safe´s matrikel. På skitserne i forslaget er der fejlagtigt nedrevet eksisterende erhvervsbygninger og etableret ny vej og nye grønne områder på matrikel 3627. Uni-Safe har ingen aktuelle planer om nedrivninger eller etablering af ny vej eller nye grønne områder. Det forudsatte "frirum og vejforløb" på matr. 3627 er således ikke tilstede. Det betyder også, at de udarbejdede skyggediagrammer ikke er retvisende i forhold til Uni-Safe´s skyggepåvirkning mod ny bebyggelse. De faktiske og korrekte forhold på matrikel 3627 er angivet på "Tegning nr. 1B - Lokalplantillæggets afgrænsning (revideret)” på side 6 i “Forslag til tillæg til lokalplan nr. 425 “Krimsvej” i supplerende høring”. mvh. Carsten Kirk

Få nyt om høringer

Abonnér