Høringssvar vedrørende Metro til Sydhavnen, VVM-redegørelse

Oprettet: 27. september 2015
Svarnummer:
15

Indsendt af

Carsten Brock

Postnr.

2450

By

København SV

Høringssvar

Det nuværende forslag om Sluseholmen Nord placering vil give tre store udfordringer: (1) Risiko for stillestående vand i den nu indelukkede Fordgrav, med afledte lugtgener og død fauna. (2) Vil forværre de i allerede meget kritiske til/fra kørselsforhold i krydset mellem Sluseholmen og Sjællandsbroen, med risiko for tab af arbejdspladser i lokalområdet. (3) Unødvendig uforudsete fordyrelse af projektet pga behov for inddæmning/opfyld afsamt risiko for erstatningssager m/naboer pga gener/skader u/byggeri. Løsningsforslag: Vedhæftede løsningsforslag 1, vil løse ovenstående udfordring 1 + 2 (grøn), mens alle 3 udfordringer vil blive løst optimalt med løsningsforslag 2 (rød). Jeg antager at Metro's oprindelige forslag er udarbejdet før det blev kendt at Metro butikken lukkede, hvilket giver helt anderledes fleksibel mulighed for at lave en optimal løsning, med mindst mulig udgift og gener samt mulighed forat skabe et optimalt bymiljø med tilknyttede butikker, til/frakørsels forhold etc

Få nyt om høringer

Abonnér