Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 8. october 2015
Svarnummer:
90

Indsendt af

Bestyrelsen for Humlebo Børnehave

Virksomhed / organisation

Humlebo Børnehave

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

I forbindelse med forslaget om justering af klynger og netværk føler vi som bestyrelse for den selvejende institution Humlebo Børnehave, at vi bliver nødt til at gøre følgende indvendinger: For det første ønsker vi at Humlebo fortsætter som selvstændig juridisk enhed, med egen økonomi og ledelse. Grundlæggende er fordelen ved en selvejende institution, at civilsamfundet, frivillighed og bestyrelser er i spil. Nærdemokratiet foldes ud, forældrene har indflydelse og medbestemmelse og har - i en enstrenget model - flertal i bestyrelsen. Ledelse og medarbejdere er i daglig kontakt med brugerne og der er ikke langt fra beslutning til handling. Dernæst er det væsentligt for os at påpege, at Humlebo børnehave med 36 børn, har et værdigrundlag, hvor der er plads til mangfoldighed for brugere og borgere i Københavns Kommune, hvor netop forældre kan vælge det tilbud, der passer bedst til deres barn, så deres familie og arbejdsliv lykkes bedst muligt. Vi lever i en moderne storby, og leverer, som selvejende institution børn til forskellige skoler, ud over den nærliggende folkeskole. Ledere i selvejende institutioner, leder medarbejdere og er tæt på den daglige praksis. Som selvejende leder møder du dagligt brugerne og det har en betydning for dannelse af professionelle relationer, der bygger på tillid i samarbejdet omkring at få børnene til at lykkes. Selvom der i vores nuværende netværk er forskelligt værdigrundlag, er der nogle udviklingstiltag vi kan være fælles om i et fremtidsperspektiv. Bestyrelsen for Humlebo børnehave ønsker at skabe meningsfuld sammenhæng i børnenes liv. Vi ønsker at Humlebo samarbejder i netværket omkring fælles pædagogiske projekter, fælles kompetenceudvikling på tværs af netværket, inviterer hinanden til fælles møder, hjælper hinanden med vikardækning, sikrer pasning af børn på lukkedage og åbner op for mulig jobrotation ved at MED-udvalget udarbejder principper for stillingsskift. Vi ønsker at formændene/bestyrelserne kan mødes på tværs af netværket, så der her, kan drøftes hvilke meningsfyldte behov, der er for børn i området. Fælles i vores nuværende netværk er, at vi værdsætter en anerkendende tilgang, med en respektfuld og åben dialog og hvor vi møder hinanden, som ligeværdige mennesker. Umiddelbart giver det mening for Humlebo at deltage i netværket BØ2/Husum landsby, vores nuværende netværk, bestående af selvejende institutioner omkring Husum skole. Vi har heller ikke noget imod at netværket udvides, sålænge det giver mening at samarbejde – fx at udvide vores eksisterende netværk til også at omfatte Ungdomsgårdens netværk. Derimod kan slet vi ikke se meningen med det foreslåede samarbejde med fritidscentret i Brønshøj/Husum - vi har en meget forskellig virkelighed og børn i meget forskellige aldersgrupper. Vi håber på at blive hørt – og på at vi som selvejende institution kan fortsætte vores værdigrundlag og netværkssamarbejde med de andre selvejende institutioner i vores nuværende netværk, evt. udvidet til også at omfatte Ungdomsgårdens netværk. Med venlig hilsen Bestyrelsen for Humlebo Børnehave

Få nyt om høringer

Abonnér