Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 5. october 2015
Svarnummer:
37

Indsendt af

Annemette Andersen

Virksomhed / organisation

Forfatterhuset

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Fejl/manglende tekst i 1. indsendte høringsvar! Høringssvar vedrørende ”ny” klyngestruktur – Klynge NB8 Vi er et hus med alle ben solidt plantet i børnehøjde – Forfatterhuset! Vi har til alle tider været klar på udfordringer, lige fra opstart i barakker – til sprit nyt hus med vandskader, fejl og mangler! Vi har undervejs fået god støtte og hjælp fra kollegaer i klyngen og ikke mindst vores klyngeleder Gitte Bille. Nu er vi snart i ”mål” med udbedringer og ser frem til at vores leder i Forfatterhuset Heidi Anthonsen, kun skal arbejde med det, der er hendes kerneopgave, at være daglig pædagogisk leder for en personalegruppe med 40 ansatte. Vi sætter desuden stor pris på det arbejde, der foregår på tværs af klyngen, såsom TR-, AMR- og ledernetværket. Det er ressourcer og timer, der er godt lagt ud fra personalegruppen, og er med til at få det hele til at køre. Derudover er der brugt rigtig mange ressourcer på MED-udvalget, bl.a. med at udarbejde diverse personale politikker, såsom løn politik, fraværspolitik mv. Her må vi så ikke glemme det pædagogiske arbejde i hverdagen, hvor vi kan sparre med hinanden, komme med ideer og inputs. F.eks. vores fælles kunstprojekt, der bandt os sammen rundt om i ”De gamles by”. Det er naturligvis ikke fordi dette arbejde er spildt, men en ny klynge- sammensætning, kan vi kun se, vil give ekstra arbejde og dermed tid, dvs. tid fra vores kerneopgave – Børnene! Denne strukturændring i klyngen giver utryghed blandt os i personalegruppen. Vi har til alle tider været og er omstillingsparate i det daglige arbejde, men det at skulle ”ryste hele posen”, dvs. splitte alle klynger op, for så at sætte dem sammen på ny, giver for os ingen mening, da vi netop befinder os i en stor klynge på 7 institutioner, der fungerer, med pil op ad! Utrygheden ligger i at en evt. ny klyngeleder skal sættes ind i vores situation – der er noget for sig!!! Og at vi atter skal trække på ressourcer fra såvel ledelse som pædagoger og øvrige personale – væk fra vores kerneopgaver! Vi savner at Heidi (pædagogisk leder) kan få lov til at være leder for os i personalegruppen, i stedet for at rende rundt til diverse møder. Vi er som nævnt ved at være i ”mål”, og det betyder også at vi nu kan bruge de erfaringer og oplevelser vi indtil nu har haft og lært af, i klyngen, såvel fagligt som socialt udenfor arbejdstid! Med venlig hilsen Alle ansatte i Forfatterhuset

Få nyt om høringer

Abonnér