Høringssvar vedrørende Metro til Sydhavnen, VVM-redegørelse

Oprettet: 23. september 2015
Svarnummer:
10

Indsendt af

Anne Brøndum

Postnr.

2450

By

Kbh SV

Høringssvar

Tak for den gennemførte VVM-redegørelse. Jeg hæfter mig ved følgende forhold: Den planlagte kørsel med tunge lastbiler fra byggepladsen på Mozarts Plads ad Mozartsvej og Stubmøllevej forekommer uigennemtænkt og uansvarlig. Der er tale om hyppig trafik med store køretøjer i et område med små stikveje, dårlige oversigtforhold og mange børn på vej til og fra skoler og fritidshjem. På Stubmøllevej ligger der en skole med over 300 elever. Og mange børn bruger også disse veje for at komme til de øvrige skoler i området. På borgermødet den 21. september blev det nævnt at Metroselskabet havde erfaringer med lastbiltrafik på Enghave Plads, hvor der også er en skole, men jeg mener ikke at de to områder kan sammenlignes. Vejen ned til skolen på Enghave Plads er i forvejen blind og bruges derfor næsten udelukkende af biler med ærinde på skolen. Ved Mozartsvej/Stubmøllevej er der som nævnt mange sideveje med højrevigepligt, der er bustrafik og cykeltrafik uden cykelsti (på Stubmøllevej) og den lokale trafik må forventes at blive belastet af at Mozarts Plads afspærres helt i byggeperioden, så mange vil søge fra de store gennemkørselsveje i Sydhavnen og ind i komponistkvarteret, som Mozartsvej og Stubmøllevej er en del af. Endelig er krydset ved Mozartsvej/Stubmøllevej/Hammelstrupvej meget uoverskueligt med mange fodgængere på vej til og fra Irma og Brugsen og mange biler, der leder efter parkeringspladser før de skal ind i dagligvareforretningerne og handle. Det virker som opskrift på højresvingsulykker, når tunge lastbiler skal manøvrere fra Mozartsvej til højre ad Stubmøllevej i stort antal. Ny Ellebjerg Station: Jeg er enig med formanden for Valby Lokaludvalg, der påpeger det uhensigtsmæssige i, at der ikke skabes en samlet og god løsning for Ny Ellebjerg Station. Der er tale om en station, der skal fungere som en ny Hovedbanegård, og som vil være mange besøgendes transitstation, når de skal til og fra lufthavnen og resten af Danmark. Der bør udskrives en arkitektkonkurrence, der skaber en flot port til København - og som forudsætning for en god løsning, bør metrostationen ligge under jorden. det ekstra beløb, denne løsning koster må kunne deles blandt de mange interessenter, der vel alle ønsker en god helhedsløsning, men alligevel tøver med at finde den. Ved en underjordisk metrostation på Ny Ellebjerg undgår man også afgreningskammeret ved Haydnsvej, der vil give store støjmæssige og andre gener for beboerne ved Haydnsvej under byggeriet, og man undgår at skulle omlægge skolevejen for mange børn gennem tunnelen ved Ny Ellebjerg Station, så de ikke skal sendes ud på en lang omvej for at komme i skole på Sjælør Boulevard. Støj på Mozarts Plads: Der bør tilbydes kompensation til de beboere, der udsættes for støj over de fastsatte grænser i hvert fald om lørdagen, der ikke bør regnes som en hverdag. Mange børnefamilier er hjemme på dette tidspunkt, og børnenes opvækst må ikke blive præget af meget høj larm fra byggepladsen om lørdagen. Der bør også tages hensyn til, at der lige omkring Mozarts Plads bor mange socialt udsatte, der opholder sig meget hjemme i dagtiderne.

Få nyt om høringer

Abonnér