Høringssvar vedrørende Metro til Sydhavnen, VVM-redegørelse

Oprettet: 6. october 2015
Svarnummer:
25

Indsendt af

Anette Kragh-Schwarz og Jens Borg Nielsen

Postnr.

2450

By

København SV

Høringssvar

Vedr. placeringen af stationen på Sluseholmen: Vi finder det afgørende vigtigt, at SYDLØSNINGEN bliver valgt. Det er der mange grunde til. De vigtigste er følgende: -Mindre opfyldning af Foldgraven, hvilket vil bevare et større sammenhængende vandareal. Samtidig vil opfyldningen ske med længere afstand til eksisterende bebyggelse på særlig Thad Jones Vej, hvilket vil reducere støj og luftforurening for en lang række beboere. -SYDLØSNINGEN vil tilgodese brugere af Aalborg Universitet samt den forventede udvikling syd for Sjællandsbroen. -Den sydlige placering vil integrere metroen langt bedre med den øvrige offentlige trafik (buslinier m.v). -I etableringsfasen vil bortkørsel af jord m.v. samt tilkørsel af byggematerialer kunne ske langt nemmere og billigere på det eksisterende vejnet. -Nordløsningen vil medføre inddragelse af et af de meget få fællesarealer- det grønne område ved kanalen ved Thad Jones Vej, hvilket vil hæmme det sociale liv blandt beboerne, og desuden vil denne placering formentlig give problemer mht. bevaring af Sluseholmens skraldesug og genbrugsplads.

Få nyt om høringer

Abonnér