Oprettet: 21. september 2015
Svarnummer:
7

Indsendt af

Ane Gro Jørgensen

Virksomhed / organisation

Banedanmark

Postnr.

2450

By

København sv

Høringssvar

Vedr: Kalvebod brygge vest, forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 485, Kalvebod Brygge Vest Københavns kommune har tillæg 1 til lokalplan 485, Kalvebod brygge Vest. I forbindelse med høringen af dette tillæg ønsker Banedanmark at frembringe et grundejerønske om at byggeretten for lokalplanen og kommuneplanen for området udvides med op til 10.000 etagemeter for område II. Banedanmark har før sommeren holdt møde med Københavns Kommune ved Bertha Lysgaard og Simon Schou Jakobsen. På mødet blev det bl.a. aftalt at Banedanmark ved denne lokalplanhøring skulle fremsætte ovenstående ønske. Banedanmark er tidligere af kommunen blevet bedt om at udarbejde et forslag til afslutningen af det grønne areal som er opstået mellem bygningsstyrelsens administrationsbyggeri og trafiktårnet øst, efter at bygningsstyrelsen har valgt ikke at udnytte hele arealet omkring trafiktårnet øst som det oprindeligt var tænkt i lokalplanen for området. I den oprindelig lokalplan var tanken at rummet mellem husene skulle fungere som bypark for beboerne på Vesterbro, og som et grønt areal de mange cyklister kunne vælge at krydse, når de skulle igennem byen. Mellemrummet mellem Trafiktårnet Øst og Bygningsstyrelsen byggeri til den fremtidige administration er blevet så stort og ikke mindst åbent ud mod Vasbygade, at det er svært at forestille sig et grønt område som vil kunne fungere, da både støj og vind ville være en meget væsentlig faktor på det område. Derfor foreslår Banedanmark at man giver mulighed for byggefelt på hjørnet ud mod Vasbygade for at skærme for trafikstøj og vind, som det oprindelig var tænkt i lokalplanen. Byggeriet skal være ’den nye Vesterport’ og skal være med til at definere indkørslen til København på dette meget markante hjørne. Huset skal respektere det grønne område ind mod Trafiktårnet Øst ved at terrassere opad ud mod vejen og danne fuld højde ud mod hjørnet. Huset udføres som to længer der forholder sig til Metroens spor under jorden og til sidst ud mod hjørnet forbindes med hinanden. På den måde dannes porten som man bevæger sig igennem for at komme ind på det grønne areal og videre rundt i forløbet. Der vil i alt kunne bygges ca. 7500-10000 m2 stigende fra 1 etage ind mod det grønne areal og op til 8 etager ud mod Vasbygade. Der etableres offentlige arealer som cafe og kantine i stueplan henvendt ud mod arealet, og resten af huset fungerer som erhverv. Derfor anser Banedanmark indførelsen af endnu et byggefelt på området som en løsning til at fuldende bearbejdelsen af området og det grønne areal mellem husene, samt definere indkørslen til København på det meget markante hjørne. Forslaget fremgår af de følgende modelfotos samt tegninger.

Materiale:

Få nyt om høringer

Abonnér