Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 8. october 2015
Svarnummer:
88

Indsendt af

Andreas Foldager

Virksomhed / organisation

Kirsebærhavens Kulturcenter / bekymret borger

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Til rette vedkommende Høringssvar vedr. Justering af klynger og netværk Jeg er en engageret borger, der de sidste 8 år har ydet en del frivilligt arbejde i såvel skolebestyrelse, kulturcenter, lokaludvalg og ikke mindst de mere uformelle fællesskaber vi har i Folehaven og villakvarteret omkring, hvor jeg bor. Det er vigtigt for mig og mine at vi deltager og ser verden som den er. Jeg mener det er vejen frem, for at få inkluderet os selv blandt dem der er flest af i kvarteret, selv om det somme tider kan være svært at få hul på fællesskaberne. Der er flere (men få) fællesskaber i kvarteret. Det er dog helt klart klubben og det tætte samarbejde med boligforeningen der virkelig skaber konkrete resultater og gør en forskel. Skolen og midlertidige projekter kan ikke eller vil ikke løfte vores fællesskab, slet ikke efter skolereformen, hvor samarbejdet med lokalområdets parter fra skolens side desværre har fået et dyk, herunder stilstand i kulturcenteret. Klubbens engagement og samarbejde med boligforeningen er helt enestående i det nære og betydningsfulde. Et godt eksempel er en episode på kvarterets facebookside (initiativtager: Klub og boligforening) hvor nogle af de unge i kvarteret følte sig hængt ud som forbrydere. Bølgerne gik højt og frygten var stor. En af de unge tog initiativ til et grill-arrangement, som klubben og boligforeningen straks greb og faciliterede. Mange deltagere i debatten mødtes og fik en god snak om værdier, fremtid og kvarterets liv. Det var et vendepunkt for debatten og mange små bånd blev knyttet den dag. De sidte 5-6 år har vi set en mere og mere velfungerende klub og en klar bedring af miljøet for de unge i kvarteret, som tidligere var ret problematiske og skabte utryghed for alle, ikke mindst dem selv. Der har været tilført midler til projekter i området, men uden det tætte samarbejde mellem klub og boligforening ville denne bedring ikke have kunnet ske. Midler er ikke uvæsentlige i den sammenhæng, og vi skal huske den ikke ubetydelige sum der leveres fra boligforeningen, der kompenserer lidt for de nedskæringer der sker fra kommunal side. Jeg forstår at boligforeningen vil afvise at samarbejde med en klub er der centralt styret og stoppe lokale-udleje og midler. Omend jeg ikke synes som så drastisk en udmelding, kan jeg godt forstå det, da det vil ødelægge samarbejdet i praksis. Jeg tror ikke jeg kan sige det tydeligere end: lad være med at ødelægge vores lokale ildsjæles håb og samarbejdet omkring vores klub, fordi I tror I kan spare penge eller hvad grunden end måtte være. Det vil have store konsekvenser for lokalområdet, der netop er begyndt at spirre for alvor med omdrejningspunkt i klubbens engagerede medarbejdere og ledelse. Andreas Foldager

Få nyt om høringer

Abonnér