Høringssvar vedrørende Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1

Oprettet: 1. october 2015
Svarnummer:
33

Indsendt af

Anders Olesen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

- I henhold til angivelsen i lokalplanens § 4, stk. 4 om, at vej- og stianlæg skal have en bredde på 7-10 meter, så vil jeg gerne henvise til at det er "lokalplanen som er juridisk bindende" og ikke helhedsplanen som TMF pludselig begynder at henviser til... (se mail fra TMF nedenfor). - I lokalplanen side 9 er vejen/stien på Krimsvej 15 beskrev som 1 af 6 veje. "Bebyggelsesplanen og bygningerne er orienteret øst-vest med 6 gennemgående passager/veje, der strukturerer området i 6 kvarterer og forbinder Krimsvej og Amager Strandvej." Så det er vel ikke en mulighed, at TMF har ændret en central tværvej/sti på 7-10 meter til en sti på 1,9 meter? Dette kræver vel nabohøringer, og at TMU godkender det politisk? (eller laver TMF lige en fejl til ala Nordtårnet, så ELF får mere plads til haver?) ---------- Videresendte meddelelser ---------- Fra: Dan Borberg Mogensen Dato: 30. april 2015 kl. 21.11 Emne: SV: Krimsvej Til: Anders Olesen Hej Anders Tak for din mail i gård, hvor du spørger om "Helhedsplanen" er juridisk bindende. Det er den ikke. Kun lokalplanen er juridisk bindende. Lokalplanen fastlægger bl.a. at Teknik- og Miljøforvaltningen skal godkende en række forhold i lokalplanområdet herunder udformningen af friarealerne. Det er en forudsætning for ibrugtagningstilladelse, at forvaltningen har godkendt friarealplanerne og konstateret, at de er anlagt i overensstemmelse med planerne. "Helhedsplanen" derimod er en slags designmanual, der indeholder en masse retningslinier, der skal ligge til grund for udformningen af de ubebyggede arealer, således at de bliver sammenhængende og får et fælles præg. "Helhedsplanens" retningslinier skal konkretiseres i forbindelse med udformningen af friarealerne i de enkelte byggerier. Teknik- og Miljøforvaltningen bruger "Helhedsplanen" som administrationsgrundlag i den enkelte sagsbehandling. Med venlig hilsen Dan Borberg Mogensen Chefkonsulent Byplan Indre _______________________________ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Njalsgade 13, 5006 Postboks 348 2300 København S

Få nyt om høringer

Abonnér