Høringssvar vedrørende Krimsvej tillæg 1 - supplerende høring

Oprettet: 16. august 2015
Svarnummer:
74

Indsendt af

Anders Morten Christoffersen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Høringssvar til tillæg 1 Krimsvej lokalplan 425 Jeg ser ændringerne i tillæg 1 som udtryk for en bredere tendens, der gør sig gældende på Amager Strand, hvor der er et konstant pres fra ejendomsinvestorer for at ændre lokalplanen og sælge flere kvadratmetre uden at sikre det fremtidige boligmiljø. Det er yderst vigtigt, at BR og forvaltningen følger op og sikrer, at der gribes ind mod brud på lokalplanen. Et alarmerende forhold, der er helt uacceptabelt er, at der stadig ikke er etableret fortov og cykelsti på Krimsvej. Som følge af at skoledistriktet er lavet om, grundet den fortsatte befolkningsvækst i områder, færdes mange børn hver dag på Krimsvej for at komme til og fra Lergravsparkens Skole. De går og cykler mellem parkeringspladser, lastbiler og anden tung trafik. Det er kun et spørgsmål om tid før det går rigtig galt. Det er fuldstændig uforsvarligt, at der ikke etableres en løsning - som minimum en midlertidig løsning. Jeg vil på det kraftigste opfordre BR og forvaltningen til hurtigst muligt at tage hånd om problemstillingen. Det gælder vores børns sikkerhed og fremtid!

Få nyt om høringer

Abonnér