Oprettet: 17. august 2015
Svarnummer:
18

Indsendt af

Anders Jensen

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Der bør etableres adgang til Valby station fra sydsiden for kørestolsbrugere og barnevogne. Behovet er stort og voksende. Med udbygningen forsvinder de to sidste græsplæner vest for Gl. Køge Landevej. Hvor er det grønne? Det er ikke i tråd med tankerne om bynatur og adgang til denne. Forøg ikke byggeprocenten. Skyggediagrammerne viser nærmest kun lyse pletter på de tætpakkede blokkes tage. Det ønsker mennesker sig altså ikke. På visse illustrationer skal Lily Brobergs Vej forlænges til Kirsen Walthers vej. I så fald bliver den eksisterende legezone på vejen et oplagt gennemkørselsområde. Der bør laves hastighedssænkende foranstaltninger inden legezonen, hvor børnene opholder sig. Med tillægget skaber Københavns Kommune de facto monopol for private DFE A/S' parkeringskælder. Kommunen må derfor stille strenge krav til prissætning eller skabe alternative parkeringsmuligheder. Jeg forslår konkret, at der ikke bygges og nedrives på matrikel 472G, som der lægges op til. Området er allerede nyanlagt med buske og træer, og det tåler ikke yderligere byggetæthed. Der kan anlægges en god, solrig og brugbar græsplæne på området. Så kære Morten Kabell og Co., jeg håber meget, I lytter til jeres (bekymrede) borgere som vores demokratisk valgte repræsentanter. Området skulle også gerne være attraktivt om 20 år, når boligerne ikke længere fremstår nye. Lokalplanen byder desværre mest på skygge og mangel på grønt, mens den kortsigtede gevinst ligger hos DFE A/S. Med venlig hilsen Anders Jensen

Få nyt om høringer

Abonnér