Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 8. october 2015
Svarnummer:
129

Indsendt af

Allan Bäck

Virksomhed / organisation

Skt. Johannes Gården

Postnr.

2200

By

København

Høringssvar

Helt overordnet mener jeg, at Københavns kommune i planlægningsfasen af nye struktur skal tage hensyn til, at ca. 30& af de Københavnske børn IKKE går i Folkeskolen, men derimod i privatskoler, der ikke er underlagt den nye folkeskolelovs krav om skoledagens længde m.v. De institutioner, der er knyttet til netop Privatskoler som f. eks. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Skt. Johannes Gården er, skal derfor behandles på en helt anden måde, end de institutiioner, som kommunen selv kan planlægge for. Det er vigtigt, at der ikke sker en reelt forskelsbehandling mellem disse to forældregrupper og at dette afspejles i den tænkning, der lægges til grund for den fremtidige struktur inde for børnehave og fritidsområdet. Konkret betyder det, at der ikke skal kræves deltagelse i store klyngedannelser, hvor den enkelte selvejende institutions særpræg udvandes og hvor der kan være risiko for forringelse af den selvejende bestyrelses ledelsesret på alle områder. Bæredygtighed .- hvis betydning fortsat ikke er utvetydig i den kommunale terminologi - bør derfor have et andet indhold for de selvejende institutioner - og særligt dem, der de facto tilknyttes privatskoler - end for de kommunale. Konkret kan jeg sige, at Skt. Johannes Gården, Blegdamsvej 1 B, som jeg er næstformand for og formand for den bagved liggende forening, der dels ejer, dels ansætter ledergruppen i fællesskab med institutions forældrebestyrelse, absolut er bæredygtig med den nuværende struktur, hvor der dels er basis for en sund økonomi med årlige driftsoverskud, dels en faglig og pædagogisk udvikling, der sikre et højt medarbejdeniveau med trivsel og lavt sygefravær. Den fulde bæredygtighed ville skires, hvis vi fortsat kunne have en fritidskluboverbygning for børnene fra 10 til 14 år, hvilket også er et stort ønske fra forældre og medarbejdere. B&U udvalget med vores venstreborgmester i spidsen bør derfor modarbejde den centralisme, der er lagt op til og i stedet satse på mangfoldigheden på området. Det er helt uacceptabelt, at der bevidst fremmes en forskelsbehandling mellem de børn og forældre, der ikke har samme val af skole for deres børn, men fravælger folkeskolen og tilvælger privatskolen. Kommunen har både juridisk og moralsk den samme forpligtelse over for alle kommunes børn og familier og de faciliteter, der stilles til rådighed for disse. Dette sker ikke med de fremlagte forslag, der derfor kun bør gælde for kommunens egne institutioner og skoler.

Få nyt om høringer

Abonnér