Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 

Processen bag høringssvar

Det er meget vigtigt for kommunen at modtage dit høringssvar på de høringer vi har på vores forskellige planer. På denne måde kan vi sikre os, at du er med til at få indflydelse på det område du bor i og at alle borgere og virksomheder m.fl. på længere sigt, vil være glade for området. Når kommunen modtager et høringssvar fra dig bliver det samlet sammen med alle de høringssvar, der kommer til en given høring af f.eks. kommuneplanen. Det er derfor vigtigt, at du så præcist som muligt angiver hvilken del af forslaget du ønsker at kommentere. Vi modtager høringssvar fra borgere, interesseorganisationer, firmaer, med domicil i København, foreninger m.v.. Derfor har vi valgt, at det her på hjemmesiden fremgår, hvem der har indsendt høringssvar – både ved navn og evt. virksomhed eller organisation. Hvis kommunen modtager en stor mængde høringssvar bliver de som regel samlet i temaer eller emner, som hører sammen. Forvaltningen forholder sig til høringssvarene og afgør om forslaget eller indsigelsen har eller kan få en væsentlig betydning for forslaget, som har været i høring. Alle forvaltningens kommentarer vedhæftes hvert tema eller emne i høringssvarene og skrives ind i en hvidbog, hvor der gøres rede for, om der skal ske ændringer i forslaget og i givet fald hvilke. Ændringerne indarbejdes i planforslaget, som bliver sendt til endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen.