Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 

Om høringsportalen

For at give borgere og andre interessenter bedre mulighed for at deltage i høringer omkring kommuneplanen og andre større planer og følge den demokratiske proces bedre har vi oprettet denne høringsportal.

Høringsportalen skal give borgere en nemmere adgang og overblik over alle de høringer, vi har i gang, men også de høringer, som har været afholdt.

Der bliver ikke lagt allerede afholdte høringer på nu, men arkivet opbygges efterhånden, som høringerne afholdes fra april 2009 og fremefter. Det er også muligt at se andre borgeres og interessenters høringssvar. Dette giver en større gennemskuelighed i kommunens efterfølgende arbejdsproces, således at man nu kan følge med i, hvor mange der har bemærket dette eller hint om et forslag.

Det er selvfølgelig stadig muligt at indsende høringssvar til kommunen pr. mail eller brev. Disse vil så blive indskannet og lagt på hjemmesiden, således, at andre også kan se dem. Hvis du har spørgsmå til protalans drift kan du kontakte: Københavns Kommune Københavns Borgersevice Tlf. 33 66 33 66 kontakt Jens Hougaard Mogensen. Spørgsmål til den enkelte høring skal ske til den forvaltning, der afholder høringen.