Forslag til kommuneplantillæg for Ny Ellebjerg og VVM-redegørelse for metro til Sydhavn

Høringsperioden løber fra den 25. maj til og med den 16. august 2017.

Høringsfrist:

16. august 2017
Indsendt af:
Niklas og Christine Bertelsen
Dato: 24. july 2017
Svarnummer:
9
By:
Valby
Postnr.:
2500
Det er vores klare indtryk, at støjanalysen af Carl Jacobsens Vej 19 S er direkte forkert, og at vi i lejlighederne i denne opgang vil blive kraftigt generet af støj og vibrationer fra metrobyggeriet. I jeres analyse fremgår det, at der er lukket fuldstændigt af imellem stationen og opgang 19S, og at der derfor ingen støjgener vil være for lejlighederne ved opgang 19S under byggeriet af den kommende metrostation. Dette er forkert, da opgang 19S ligger ud til en åben gårdsplads med direkte udsyn til den nuværende S-togstation ved Ny Ellebjerg, og hvor vi i forvejen kan både se og høre når togene kører forbi. Vi mener derfor, at jeres tegning og analyse af lejlighederne ved opgang 19S er forkert, og at det må forventes at der for disse lejligheder vil forekomme kraftige støj- og vibrationsgener i forbindelse med metrobyggeriet. Vi vil derfor på det kraftigste opfordre jer til, at ændre jeres analyse af støj i dette område, så det afspejler de reelle gener der vil være i lejlighederne ved opgang 19S. Med venlig hilsen Niklas og Christine
Læs høringssvar fra Niklas og Christine Bertelsen
Indsendt af:
Lars Asmussen
Dato: 12. july 2017
Svarnummer:
8
By:
Valby
Postnr.:
2500
FEJL I STØJGENE-BEREGNINGER IFM. METROBYGGERI Jeg har netop set kortet, der viser hvilke bygninger, der vil blive påvirket støj ifm. det forestående metrobyggeri. Jeg kan se, at vores bygning, Carl Jacobsens Vej 19s, ikke indgår her. Der må foreligge en fejl i den vurdering, da vores bygning har en åben gård, med en enorm åbning direkte ud til Ny Ellebjerg Station og det forestående Metrobyggeri. I forvejen høres de kørende S-toge meget tydeligt helt ind i soveværelset, som ligger væk fra gården. Jeg er slet ikke tvivl om, at metrobyggeriet i stor grad vil kunne både høres og mærkes, vi vores bygning, og jeg anmoder så, at I får inkluderet bygningen i jeres udvalg af bygninger, der vil blive ramt af støjgener. På forhånd tak Dbh Lars Asmussen
Læs høringssvar fra Lars Asmussen
Indsendt af:
FB Gruppen A/S
Dato: 12. july 2017
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se bilagsdokument ..
Læs høringssvar fra FB Gruppen A/S
Indsendt af:
Claudia Pesu
Dato: 10. july 2017
Svarnummer:
6
By:
Copenhagen
Postnr.:
2500
FORKERT TEGNING Vi er meget bekymrede for støjgener i forbindelse med undergrundsmetrobyggeriet. På planerne fremgår det, at 19s ikke bliver påvirket af lyden, da tegningerne er forkerte. Jacobsens Have er et meget åbent beboelsesområde, MEN tegningerne skitserer en kæmpe væg imellem 19s og det kommende metrobyggeri, som IKKE eksisterer i virkeligheden. Der er derimod helt åbent ned til stationen, hvor 19s har frit udsyn til stationen og lyd fra togene, og derfor kan det ikke undgås, at metrobyggeriet vil påvirke 19s i en høj (decibel)grad. Vi håber på, at der kommer nogle og ser, hvordan virkeligheden ser ud, så tegningerne kan blive rettet til; og at det bliver synligt hvornår og hvor meget vi bliver påvirket af byggeriet. Claudia og Alexandra
Læs høringssvar fra Claudia Pesu
Indsendt af:
Kenneth Knudsen og Camilla Vig Clausen
Dato: 26. june 2017
Svarnummer:
5
By:
Valby
Postnr.:
2500
FORKERTE TEGNINGER. Vi gør hermed opmærksom på, at der er anvendt forkerte tegninger over ejendommen på Carl Jacobsens Vej 19. Ejendommen har en åben gård ud til Ny Ellebjerg station, som ikke fremgår af tegningerne. Denne fejl medfører, at støjpåvirkning for beboere med facade ud til gården ikke fremgår af tegningerne. Vi er yderligere blevet gjort opmærksomme på, at tegningerne er blevet tegnet uden, at der har været nogle fysisk ude og kigge på de virkelige omstændigheder. Vi anbefaler på det kraftigste, at denne forhåbentlig fejlagtige opmåling af støjpåvirkningen revurderes og at ændringer medtages i beregningerne af støj og vibrationer i forbindelse med metrobyggeriet ved Ny Ellebjerg station. - Kenneth og Camilla
Læs høringssvar fra Kenneth Knudsen og Camilla Vig Clausen
Indsendt af:
Kirsten Østerskov og Kasper Svendsen
Dato: 26. june 2017
Svarnummer:
4
By:
Valby
Postnr.:
2500
FORKERT TEGNING Vi er meget bekymrede for støjgener i forbindelse med undergrundsmetrobyggeriet. På planerne fremgår det, at 19s ikke bliver påvirket af lyden, da tegningerne er forkerte. Jacobsens Have er et meget åbent beboelsesområde, MEN tegningerne skitserer en kæmpe væg imellem 19s og det kommende metrobyggeri, som IKKE eksisterer i virkeligheden. Der er derimod helt åbent ned til stationen, hvor 19s har frit udsyn til stationen og lyd fra togene, og derfor kan det ikke undgås, at metrobyggeriet vil påvirke 19s i en høj (decibel)grad. Vi håber på, at der kommer nogle og ser, hvordan virkeligheden ser ud, så tegningerne kan blive rettet til; og at det bliver synligt hvornår og hvor meget vi bliver påvirket af byggeriet. Kasper og Kirsten
Læs høringssvar fra Kirsten Østerskov og Kasper Svendsen
Indsendt af:
Josefin Chaline Mørk
Dato: 21. june 2017
Svarnummer:
3
By:
Valby
Postnr.:
2500
DER ER ET OMRÅDE DER MANGLER I GENE BEREGNINGER Var igår til offentlig høring , om metrobyggeriet i Ny Ellebjerg. Der blev der bla andet gennemgået støj og vibrations gener/forventninger, med farvekoder lagt på de enkelte beboelser, ved byggeriet, med oplysninger om kompensation, for de enkelte farver på beboelserne. MEN --- Efter at have spurgt ind og talt med repræsentanterne for byggeriet på mødet, erkendte de at den bebyggelse vi bor i, (og rigtigt mange andre lejemål,) ikke var beregnet med - ikke var farvelaget på tegningerne og beregningerne Det drejer sig om feks de udenpå liggende svalegangen , i 3 etager , hvor jeg feks. bor på 3. etage, med med den fineste udsyn til samtlige spor og jernbane linier, og kender hvert en aflysning/ændring af alle linier, da jeg kan høre højtalerne på peronnerne, og også lydene fra de enkelte tog, Køge linien, F linien og regional og godstog. Dag og nat. Hver sin charme. MEN JEG VIL OGSÅ KUNNE SIDDE I MIN STUE OG SOVEVÆRELSE OG SE NED I HELE METROBYGGERIET OG HØRE/MÆRKE DET. Vores lejligheder ligger lige mellem to mørkerøde markeringer, men figurerer slet ikke på målingerne. Repræsentanterne for metrobyggeriet ved høringen, meddelte at der ikke have været nogen personligt ude og se på byggerierne/forholdene, men beregnet gener og godtgørelser, ud fra tegninger, og de vidste ikke der boede nogle ud til metrobyggeriet der, og bad os henvende os for at komme på beregningerne, med gener, da kompensationen for gener, ligger fast ud fra skitserede beregninger, og der skal vores beboelser også figurer. Som sagt bor vi på 3. sal, med det bedste vue over rejse området og derfor også metro byggeriet. Jeg vil godt havet at en repræsentant kommer ud og ser de reelle forhold, da det er umuligt at se på tegninger og adresser, pga misvisende adresse til opgang, da vi rent faktiskt bor på den anden side af bygningen, og ikke på adresse siden. Vi bor ud mod Ny Ellebjerg station. Det er et område der mangler i tegningerne og beregningerne. Med venlig hilsen
Læs høringssvar fra Josefin Chaline Mørk
Indsendt af:
Flemming Diehl
Dato: 20. june 2017
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Der er på støjkortet ikke taget højde for, at Carl Jacobsens vej 19 har en åben gård, hvor åbningen vender ud mod byggepladsen til den nye metrostation. Så der er ikke lavet beregninger for støjgener i den åbne gård og de facader, der vender ud mod gården. Det må formodes, at disse facader også vil blive påvirket af støj. Så det bør der rettes op på, så det afspejler de reelle støjgener for beboerne ved Carl Jacobsens vej 19.
Læs høringssvar fra Flemming Diehl
Indsendt af:
Ivy Holst Nielsen
Dato: 24. may 2017
Svarnummer:
1
By:
København
Postnr.:
2450
Fremragende med en underjordisk station, så stationsområdet kan undgå at blive for stort og uoverskueligt. Sørg nu for at indrette hele stationsområdet så det er let at finde rundt - de eksisterende adgangs forhold til S-toget er ikke optimale. Rulletrapper med direkte adgang mellem metro, S-toget og togbanen er ønskelig.
Læs høringssvar fra Ivy Holst Nielsen