Ørestad Nord tillæg 6 - Lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre små familie-, ungdoms- og kollegieboliger ved Amagerfælledvej.

Høringsfrist:

4. august 2017
Indsendt af:
Joseph Alberti
Dato: 14. july 2017
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 2
By:
København S
Postnr.:
2300
- Vindanalysen samt skyggediagrammer på siderne 8-11 mangler flere opførte bygninger, bl.a. Sundholmsvej 44 og Amagerfælledvej 67-71, som kan ses på kortet http://kbhkort.kk.dk/spatialmap?. Derudover mangler de planlagte, men endnu uopførte bygninger, bl.a. parkeringshuset ved Amagerfælledvej (se vedhæftet fil "Fakta om Sundholmsvej). - Grønningen ved Amagerfælledvej bliver reelt set fjernet fra området - jeg havde set frem til et grønt område overfor byhaven på den anden side af Amagerfælledvej. - Byggeriet vil øge andelen af alment byggeri i området, som allerede har en høj andel af almene boliger. I pjecen "Almen boliger på vej i København" ses det at området pt. har 30 % almene boliger (nederst side 3), hvilket endda kun er pga. "gerrymandering", idet skoledistriktet ikke inkluderer de tilstødende boligområder "Hørgården", "Sundholm Syd" eller de kommende almene boliger ved Sundholmsvej.
Læs høringssvar fra Joseph Alberti
Indsendt af:
Vibeke Behrend
Dato: 29. june 2017
Svarnummer:
7
By:
København
Postnr.:
2720
Det planlagte/kommende byggeri Postgrunden vil blive så massiv og med så høje tårne at det vil skæmme middelalderbyens smukke silhuet; den som vi selv holder af og turister sætter stor pris på. Efter at de gamle havnearealer har mistet deres trafikmæssige betydning, er de blevet bebygget med højt og massivt byggeri som lukker alt bagvedliggende inde. Adgang og udsyn til vandet lukkes af for den bagvedliggende by (det ses i øvrigt overalt i landet) Højhusene kaster lange skygger. Hold vores middelalderby fri for den slags
Læs høringssvar fra Vibeke Behrend
Indsendt af:
Vibeke Behrend
Dato: 29. june 2017
Svarnummer:
6
By:
København
Postnr.:
2720
Det planlagte/kommende byggeri Postgrunden vil blive så massiv og med så høje tårne at det vil skæmme middelalderbyens smukke silhuet; den som vi selv holder af og turister sætter stor pris på. Efter at de gamle havnearealer har mistet deres trafikmæssige betydning, er de blevet bebygget med højt og massivt byggeri som lukker alt bagvedliggende inde. Adgang og udsyn til vandet lukkes af for den bagvedliggende by (det ses i øvrigt overalt i landet) Højhusene kaster lange skygger. Hold vores middelalderby fri for den slags
Læs høringssvar fra Vibeke Behrend
Indsendt af:
Bygningsstyrelsen og IT-Universitetet
Dato: 23. june 2017
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Bygningsstyrelsen og IT-Universitetet
By:
Valby
Postnr.:
2500
På vegne af Bygningsstyrelsen og IT-Universitetet fremsendes vedhæftede høringssvar til tillæg nr. 6 til lokalplan 301.
Læs høringssvar fra Bygningsstyrelsen og IT-Universitetet
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 22. may 2017
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Natalia Cherevichenko
Dato: 13. may 2017
Svarnummer:
3
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg er fuldstændig enig med høringssvaret fra Rosa Mygind (svaret fra 12.05.17) vedrørende kolossal mangel på private parkeringer for de eksisterende beboere i Ørestad Nord. Det er et kæmpe problem. Der skal også navnes de daglige aktiviteter i Koncert Hus som gør det umuligt for os at finde en parkeringsplads. Bedre muligheder for parkering for de eksisterende beboere skal absolut medtages i planlægningen.
Læs høringssvar fra Natalia Cherevichenko
Indsendt af:
Rosa Mygind
Dato: 12. may 2017
Svarnummer:
2
By:
København S
Postnr.:
2300
I planen beskrives hvordan der etableres parkering i henhold til gældende regler. Men faktum er at vi som beboere i Ørestad Nord har massive parkeringsproblemer som beboere ved den gældende normering, for slet ikke at nævne når vi har gæster som kommer i bil. Hvis man kommer fra arbejde senere end 14.30 er det som oftest umuligt at parkere sin bil inden for en radius af 5km. Før Mikadohouse indførte betaling for natparkering, havde vi muligheden for at parkere der 17-08, den mulighed har vi ikke længere. Øgede parkeringsmuligheder for os der allerede bor i Ørestad Nord, bør indgå i planerne.
Læs høringssvar fra Rosa Mygind
Indsendt af:
birger andersen
Dato: 11. may 2017
Svarnummer:
1
By:
København S
Postnr.:
2300
I høringsmaterialet er der intet svar på øget behov for institutionsdækning for børn under skolealderen. Der er ganske få friarealer tilbage, hvor bydelens behov for institutioner kan dækkes. Der er i de omliggende kvarterer stort pres på institutionerne. Derfor bør der i en del af etagemeterne afsættes plads til institutioner og tilhørende udeareal.
Læs høringssvar fra birger andersen