Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Postgrunden -Lokalplanforslag med kommuneplantillæg, VVM og miljørapport

Officielt navn: Postgrunden -Lokalplanforslag med kommuneplantillæg, VVM og miljørapport
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 05.05.17 til 30.06.17
Sagsnr: 2015-0247795
Her indsender du dit høringssvar på nettet

Billede af høringen

Forslagene vil muliggøre en byudvikling mellem baneterrænet og Bernstorffsgade med serviceerhverv, boliger, offentlige byrum og stiforbindelser.

Lokalplanforslag med kommuneplantillæg VVM og miljørapport 

Hent lokalplanforslag Postgrunden med kommuneplantillæg som PDF (19 mb)

referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: VVM og miljøvurdering, udbygningsaftale, lokalplanforslag, notater vedr. parkering, skyggediagrammer, luftforurening, faktaark mm.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 5. maj 2017.

Seneste høringssvar

29.05.17 Svar (1620) Borger
28.05.17 Svar (2200)
27.05.17 Svar (2300) michala eken arkitekt maa
21.05.17 Svar (2300)
20.05.17 Svar (1564)
20.05.17 Svar (2300)
19.05.17 Svar (2300)
17.05.17 Svar (1302)
16.05.17 Svar (2700)
15.05.17 Svar (2450)
15.05.17 Svar (2200)
14.05.17 Svar (2300)
14.05.17 Svar (2300)
14.05.17 Svar (1577)
10.05.17 Svar (2450)
10.05.17 Svar (2300)
08.05.17 Svar (2300)
08.05.17 Svar (2770)

Supplerende materiale

Supplerende links

Aktuelt for høringen

Ansvarlig

Center for Byplanlægning
Byens Udvikling
Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66