Nuuks Plads Metrostationsplads - lokalplan 489

Høringsfrist:

25. september 2012
Indsendt af:
Andreas Hiort-Lorenzen
Dato: 4. july 2012
Svarnummer:
1
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Indledningsvist vil jeg gerne gøre indsigelse imod selve placeringen af stationen på det ny-benævnte "Nuuks Plads". Den burde istedet, under skyldig hensyntagen til tilgængelighed, parkeringsareal, banal æstetik og forbundethed med omgivelserne, have været placeret på "Engstrøm grunden", i naturlig forbindelse med cykel- og gående trafik, jagtvejens gangtunnel, offentlige institutioner/skoler og nørrebroparken mv. Specifikt er det et problem ved den foreslåede udformning at den ikke tager hensyn til en fremtidig genåbning af Ladegårdsåforløbet. Trafikløsningen med en indsnævring af Rantzausgade er isoleret set- som prioritering af cyklister frem for gennemkørende trafik - fint nok, men vil gøre et fremtidigt projekt om afvanding af byvand i et åbent-å-forløb igennem Borups Alle-Rantzausgade-Åbulevarden problematisk. Trappen bør rykkes tilbage på pladsen og evt. orienteres ud imod Jagtvej. Endvidere er det generelt problematisk hvis anlægget rykkes for tæt op ad vejforløbet og dermed kommer til at være en forhindring for visionerne for området.
Læs høringssvar fra Andreas Hiort-Lorenzen