Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 

Hvad er en høring

Ifølge Planloven skal kommunernes kommune- og lokalplaner i høring. Det er et selvstændigt formål i loven, at offentligheden skal inddrages i planlægningsarbejdet. Kommunen kan selv vurdere, hvordan dette konkret kan ske, men loven indeholder nogle minimumsregler. Københavns Kommune har valgt at lave denne hjemmeside, som skal gøre det lettere for borgere og andre interessenter at få indblik i hvilke høringer, der er i gang, hvilke borgerarrangementer der er arrangeret i den forbindelse og endelig en nem og hurtig mulighed for borgere og andre interessenter for at komme med jeres høringssvar på høringerne.

Forudgående offentlighed
Den forudgående offentlighed skal sikre, at borgerne og andre interessenter høres tidligt ved væsentlige ændringer af kommuneplanen. Reglerne om forudgående offentlighed medfører ikke indskrænkninger i borgernes muligheder for at udtale sig senere, når et egentligt planforslag er udarbejdet. Høringsperioden skal være på mindst to uger. 

Offentliggørelse af planforslag
Når planarbejdet er nået så langt, at man har et klart billede af, hvad der skal ske i et givent område, udarbejdes der et forslag til lokalplan evt. med forslag til et kommuneplantillæg. Når forslaget er vedtaget af Borgerrepræsentationen, vedtager de også, at forslaget skal sendes i offentlig høring. Den offentlige høring foregår i mindst otte uger.

Klagemuligheder
Se under klagemuligheder