Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 

Høringsarkiv

Her kan du se alle høringer der er afsluttet eller fortsat under behandling

Titel Intro Fristsorteringsikon Hvidbog Behandlet
Forslag til kommuneplantillæg for Ny Ellebjerg og VVM-redegørelse for metro til Sydhavn
Kommuneplan
16.08.17
H.C. Ørstedværket - Forudgående offentlighed for kommuneplantillæg
Kommuneplan
04.05.17
Forslag til kommuneplantillæg for Almene Boliger i Serviceerhvervsområder
Kommuneplan
Planforslag for Almene Boliger i Serviceerhvervsområder er i høring frem til den 17. april 2017 17.04.17
Vesterport Banegrav - Forudgående offentlighed for kommuneplantillæg
Kommuneplan
17.04.17
Forudgående høring om supplerende VVM og kommuneplantillæg for Sydhavnsmetroen
Kommuneplan
På baggrund af ændringer i projektet for Sydhavnsmetroen afholdes forudgående høring om supplerende VVM og kommuneplantillæg 26.03.17
Forudgående høring om kommuneplantillæg for Svanemøllens Kaserne
Kommuneplan
01.03.17
Almene boliger i serviceerhvervsområder - forudgående offentlighed
Kommuneplan
20.11.16
Oliefabrikvej - Forslag til Tillæg til Kommuneplan 2015
Kommuneplan
30.10.16
Amager Strandvej nr. 3
Kommuneplan
24.06.16
Postgrunden - forudgående offentlighed
Kommuneplan
Forudgående offentlighed for kommuneplantillæg og VVM for Postgrunden (Postterminalen) ved Bernstorffsgade og Carsten Niebuhrs Gade. 27.02.16
Urbanplanen Syd - forudgående offentlighed
Kommuneplan
Forudgående høring om kommuneplantillæg for Urbanplanen Syd 19.02.16
Fisketorvet - Forudgående høring om kommuneplantillæg
Kommuneplan
05.02.16
Kommuneplan 15 - Den sammenhængende by
Kommuneplan
København vokser og det forventes, at der i 2027 vil være 100.000 flere københavnere. Kommuneplanforslaget udfolder kommuneplanstrategiens vision om, at København skal danne rammen om det gode liv p... 17.10.15
Almene boliger
Kommuneplan
Planforslaget skal muliggøre, at der i visse lokalplaner kan stilles krav om op til 25 pct. almene boliger. 07.06.15
Forudgående høring for Christiansholm, Dokøen, Arsenaløen og Grønlandske Handels Plads
Kommuneplan
Forudgående høring for Christiansholm, Dokøen, Arsenaløen og Grønlandske Handels Plads 07.04.15
Forudgående høring om kommuneplantillæg om almene boliger
Kommuneplan
Forslag om ændring af overordnede rammer og retningslinjer for lokalplanlægningen, således at der kan stilles krav om almene boliger i lokalplanlægningen. 02.01.15
Kommuneplantillæg, Tikøbgade
Kommuneplan
22.11.14
Kommuneplanstrategi 14 - Den Sammenhængende by
Kommuneplan
København oplever i disse år en stærk befolkningsvækst og det forventes, at vi i 2025 vil være tæt på 670.000 københavnere. Kommuneplanstrategien gennemgår en række af de muligheder og udfordringer... 13.10.14
Kreative zoner - kommuneplantillæg
Kommuneplan
27.08.14
Borgmestervangen - Forudgående høring af kommuneplantillæg
Kommuneplan
Forudgående høring af kommuneplantillæg for areal ved Borgmestervangen. 21.06.14
Forudgående høring for Grønttorvet
Kommuneplan
Kommunen påtænker at ændre rammen for Grønttorvet, så området udvikles til et bykvarter med boliger i forskellige prisklasser, erhverv mv. 23.05.14
Sadolin - forudgående offentlighed
Kommuneplan
Kommunen påtænker at ændre rammen for Sadolinområdet fra en anvendelse til blandet boliger og erhverv til boliger. Har du ideer eller kommentarer til en kommende planlægning for området, har du... 30.04.14
Kollegie- og ungdomsboliger
Kommuneplan
Borgerrepræsentationen vedtog forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 den 12. december 2013. Kommuneplantillægget skal fremme byggerie kollegie- og ungdomsboliger generelt. 22.02.14
Forudgående høring om kommuneplantillæg for Gl. Køge Landevej Bymidte
Kommuneplan
Høring om ændring af detailhandelsrammen for Gl. Køge Landevej Bymidte 16.02.14
Forudgående høring om område ved A.C. Meyers Vænge
Kommuneplan
16.02.14
Kreative zoner - Forudgående høring
Kommuneplan
05.01.14
Forudgående høring om Bella Center
Kommuneplan
Forudgående høring om ændring af kommuneplanens rammer for Bella Center 20.12.13
Forslag til kommuneplantillæg for Bredgade 70-72
Kommuneplan
Forslag til kommuneplantillæg for Bredgade 70-72 muliggør at ejendommen kan anvendes til privat kontorvirksomhed. 26.11.13
Forudgående høring: Kommuneplantillæg Ungdomsboliger
Kommuneplan
Københavns Kommune planlægger at ændre kommuneplanens rammer for lokalplanlægning for ungdomsboliger. Formålet er at lempe på de plankrav, som overordnet regulerer, hvor og hvordan ungdomsboliger... 01.11.13
Kommuneplantillæg for Folke Bernadottes Alle
Kommuneplan
Kommuneplantillæg Folke Bernadottes Alle 30.10.13