Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Ydre del af Nørrebrogade

Officielt navn: Høring om placering af en busgade på den ydre del af Nørrebrogade
Type: Andet
Høringsperiode: 31.01.11 til 13.03.11
Sagsnr:
Formål med høringen

 

Formålet med denne høring er at indhente bemærkninger fra lokale interessenter og borgere på Nørrebro og Bispebjerg vedrørende placeringen af en busgade kun med adgang for busser og cykler.

 

Høringen omfatter en prioritering mellem 2 scenarier for placeringen af busgaden samt 2 modeller ved prioritering af det 2. scenarie. Herudover omfatter høringen bemærkninger til de afledte konsekvenser ved placeringen af en busgade under højbanen.

 

Høringsmateriale

 

Materialet for denne høring udgøres af:  
  • Høringsnotat, ”Nørrebrogade - Høringsmateriale om placering af en busgade på den ydre del af Nørrebrogade”
  • Bilag: Tetraplan/Viatrafik ”Nørrebro Station - Nørrebrogade, Vurdering af trafikomlægning ved Nørrebro Station” 

Hvad skal busgaden?

For at kunne gennemføre omlægningen af Nørrebrogade, er det nødvendig at reducere den gennemkørende trafik. De vigtigste redskaber for at opnå en sådan reduktion er placering af en busgade i hver ende af Nørrebrogade.

 

Den inderste del af Nørrebrogade - fra Søtorvet til Nørrebro Runddelen - er frem til november 2011 under ombygning. Når ombygningen er færdig, vil denne del af Nørrebrogade have fået bredere cykelstier og fortove, bedre forhold ved busperronerne og små pladsdannelser med træer og bænke. På strækningen mellem Fælledvej og Elmegade vil der være anlagt en busgade, hvor der kun tillades adgang for busser og cykler.

 

Busgaden på den ydre del af Nørrebrogade skal supplere den inderste busgade ved Fælledvej, og skal først og fremmest sikre, at den gennemkørende biltrafik på den ydre del af Nørrebrogade reduceres, og at det bliver muligt at anlægge bredere fortove og cykelstier i lighed med omlægningen af den inderste strækning.

 

Hvis busgaden placeres under højbanen, vil det yderligere være mulig at kombinere busgaden med en busterminal ved Nørrebro st., og der tilvejebringer gode skiftemuligheder mellem bus, Ringbanen og Cityringen fra 2018.

 

Politisk behandling

Bemærkningerne til dette høringsmateriale vil blive fremlagt Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2011. Fremlæggelsen vil ske i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets principielle stillingtagen til  busgadens placering.

 

 

Seneste høringssvar

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Klaus Grimar
Center for Trafik