Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: VVM screening og midlertidig tilladelse til grundvandkøling i DR byen

Officielt navn: VVM-screening og tilladelse til DR til drift af grundvandskøleanlæg til og med 2018
Type: Andet
Høringsperiode: 24.05.13 til 21.06.13
Bydel:
Sagsnr: 2012-121263

Center for Miljø giver DR byen en 5-årig tilladelse til at indvinde grundvand til køling af bygningerne. Anlægget er et såkaldt ATES-anlæg, der pumper koldt vand op til køling om sommeren, og pumper det opvarmede vand ned igen i undergrunden. Om vinteren vendes strømmen, så det opvarmede vand fra sommeren pumpes op til opvarmning af bygningerne, og det afkølede vand pumpes ned igen i undergrunden, hvor det så igen bruges til køling til den kommende sommer.
  
Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at oppumpningen og reinfiltrationen ikke vil påvirke jord og grundvand i uforsvarlig grad samt at risikoen for skader på omkringliggende bygninger er minimal.

Vurdering af virkning på miljøet
Center for Miljø har vurderet, at grundvandskøleanlægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at det fortsat kan drives uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet, VVM. Sagen er afgjort efter Miljøministeriets VVM-bekendtgørelse nr. 1510 af 15.12.2010.

Klagevejledning
Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Seneste høringssvar

Ingen høringssvar endnu. Indsend dit høringssvar ved at klikke på knappen øverst til højre

Javascript is required to view this map.

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Miljø