Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Vesterport Banegrav - Forudgående offentlighed for kommuneplantillæg

Officielt navn:
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 15.03.17 til 17.04.17
Sagsnr:
Her indsender du dit høringssvar på nettet

Kom med ideer og kommentarer

Københavns Kommune forventer at ændre kommuneplanens rammer for lokalplanlægning ved et kommuneplantillæg for Vesterport Banegrav mellem Vesterport St. og H.C. Andersens Boulevard. Formålet er at give mulighed for et nyt tæt byområde med højhuse og mulighed for bl.a. hotel, kontorer, biograf og et spændende byliv tæt ved Rådhuspladsen.

Du kan komme med ideer og kommentarer til denne planlægning indtil den 17. april 2017.

Seneste høringssvar

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling
Mads Laursen