Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Ved Amagerbanen Syd - Lokalplan nr. 544

Officielt navn: Ved Amagerbanen Syd - Lokalplan nr. 544
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 30.06.16 til 26.09.16
Bydel:
Sagsnr: 2015-0099743

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Forslaget  vil muliggøre boliger og serviceerhverv mellem Ved Amagerbanen, Amager Strandvej, og nord for stien i forlængelse af Lergravsvej.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 544 Ved Amagerbanen Syd som PDF (15 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 2. marts 2017. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, udbygningsaftaler, partnerskabsaftale, miljørapport, henvendelser modtaget i høringsperioden, supplerende høring mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 24. marts 2017.

Tidligere materiale 

Supplerende høring 

Lokalplanforslaget blev sendt i supplerende høring den 1. december 2017.

Se supplerende høring for Ved Amagerbanen Syd

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Ved Amagerbanen Syd som PDF (15 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. juni 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 30. juni 2016.

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 26. oktober 2015 startredegørelse for Ved Amagerbanen Syd. I referatet fra mødet kan du læse:  

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark mv.

Seneste høringssvar

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byplanlægning
Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66