Valhøjvej tillæg nr. 1 - lokalplan nr. 132-1

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

1. september 2016 til 31. october 2016

Sagsnummer

2016-0058146

Indsendelsesfrist for høringssvar

31. october 2016

Høringen er lukket

Lokalplanen muliggør et byfornyelsesprojekt på en mindre boligejendom fra 1899 med 20 lejemål.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 132 Valhøjvej med tillæg nr. 1 som PDF (22 mb)
Lokalplantillægget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, faktaark, henvendelser vedr. supplerenede høring mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 19. januar 2017. 
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Gammel Jernbanevej 4-6 tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 132 Valhøjvej som PDF (30 mb)
Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 22. august 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark mm.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 1. september 2016.

Ansvarlig

Byens Udvikling Center for Byplanlægning Teknik- og Miljøforvaltningen Telefon: 33 66 33 66

Få nyt om høringer

Abonnér