Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Valby Langgade

Officielt navn: Valby Langgade 65-67
Type: Andet
Høringsperiode: 11.02.16 til 05.03.16
Bydel:
Sagsnr: 510024~002
Billede af høringen

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre erhvervs- og boligbebyggelse indeholdende 2 butikker i stueetagen og 3 beboelseslejligheder i tagetagen på adressen Valby Langgade 65-67.

Bebyggelsen indeholder 380m2 erhverv i stuetagen og 266 m2 beboelse i tagetagen.

På 1. sal på gårdside etableres hævet fælles opholdsareal på 114 m2, og i gården etableres 113 m2 friareal samt 3 parkeringspladser.

Bebyggelsen opføres som sluttet randbebyggelse, i skel mod Valby Tingsted og Valby Langgade, med adgang til gård fra Lillegade.

Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i lokalplan 112, ”Lillegade”, bekendtgjort den 16. juli 1987 og lokalplan 179, ”Valby Langgade”, bekendtgjort den 5. december 1990. Lokalplanerne fastlægger området til boligområde og serviceerhverv. Se lokalplan 112 her. Se lokalplan 179 her

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen jf. Planlovens § 20.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Høringssvar skal være modtaget senest den 4. marts 2016.

 

Seneste høringssvar

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bygninger, Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 33 66