Valby Idrætspark - lokalplan 515

Den overordnede vision for Valby Idrætspark, der i dag er det største sammenhængende idrætsområde i København, er, at området skal opgraderes og udvikles til et attraktivt idrætsområde for hele byen.

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

4. june 2014 til 3. september 2014

Sagsnummer

2014-0109095

Indsendelsesfrist for høringssvar

3. september 2014

Høringen er lukket

Planerne gør det muligt at opgradere og udvikle Valby Idrætspark til et attraktivt idrætsområde for hele byen, suppleret med serviceerhverv i kanten af området. 
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 515 - Valby Idrætspark som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. februar 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, miljørapport, faktaark, notat om grønne arealer i Valby, notat om det grønne regnskab.

Lokalplanen blev bekendtgjort i en annonce på kommunens hjemmeside den 12. marts 2015.
Tidligere materiale 
Supplerende høring af lokalplanforslag
På baggrund af henvendelser i den indledende høring er der foretaget ændringer i lokalplanforslaget der giver anledning til at der bliver foretaget en supplerende høring af lokalplanforslaget.
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Valby Idrætspark som PDF 
Planerne blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 6. februar 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag med kommuneplantillæg og faktaark.

 

Ansvarlig

Byens Udvikling, Peter Høiriis Nielsen, 3366 1360

Få nyt om høringer

Abonnér