Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Valby Idrætspark - Supplerende høring

Officielt navn: Valby Idrætspark - Supplerende høring
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 03.11.14 til 21.11.14
Bydel:
Sagsnr: 2014-0219154

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Forslag om ændringer i lokalplanforslaget Valby Idrætspark omhandler afgrænsning mellem underområder, trafikforhold, nedrivning, skybrudsplan, bæredygtighed, udvikling af idrætsfaciliteter og idrætsrelateret erhverv, bebyggelsens ydre fremtræden og parkering.

Lokalplanforslag i supplerende høring

Hent supplerende høring af lokalplanforslag Valby Idrætspark som PDF

Tidligere materiale

Indledende høring af lokalplanforslag Valby Idrætspark

Javascript is required to view this map.

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Byens Udvikling, Vida Christeller, tlf. 3366 1365