Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Valby Idrætspark og Poppelstykket

Officielt navn: Forudgående høring vedrørende udvikling af områderne i og omkring Valby Idrætspark og Poppelstykket
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 12.10.12 til 02.11.12
Bydel:
Sagsnr:
Billede af høringen

Københavns Kommune har indledt en undersøgelse af, hvordan områder i og omkring Valby Idrætspark og Poppelstykket i fremtiden kan byudvikles. Områderne rummer i dag en række forskellige funktioner, såsom idrætsaktiviteter, erhverv, herunder detailhandel, samt parkering, og de ligger ved hovedindfaldsvejene Folehaven/Ellebjergvej, og Gammel Køge Landevej.

Hovedmålsætningerne for udviklingen i Valby Syd er at etablere boliger i forskellige prisklasser, nye erhvervsbygninger, flere idrætstilbud og bedre adgang til grønne områder. Udviklingen af Valby Idrætspark og Poppelstykket udgør en vigtig brik i den samlede byudvikling. Der igangsættes en byudviklingsproces for at sikre en opgradering af området, som bl.a. omfatter investering i idrætsfaciliteter. Finansieringen tilvejebringes bl.a. via grundsalg af arealer uden for og i kanten af Valby Idrætspark, som ikke har betydning for de lokale idrætsforeninger. Visionen er, at Valby Idrætspark fortsat skal være et attraktivt idrætsområde og at der skabes en egentlig idrætsby.

Udviklingen i området kan bl.a. medføre ændringer af arealanvendelse, bygningshøjder, bebyggelsens tæthed og detailhandelsrammer i kommuneplanen.

Københavns Kommune vil gerne modtage flere ideer og forslag til udvikling af området, før kommunen påbegynder en egentlig planlægning og udvikling af området.

Der afholdes et informationsmøde den 25. oktober 2012 kl. 19 på Københavns Idrætsefterskole i Foredragssalen på Julius Andersens Vej 25, 2450 København SV.

Ideer og forslag til den videre planlægning skal indsendes senest den 2. november 2012.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Kenneth Horst Hansen
Center for Byudvikling
Økonomiforvaltningen