Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Urbanplanen Syd - forudgående offentlighed

Officielt navn: Forudgående høring om kommuneplantillæg for Urbanplanen Syd
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 22.01.16 til 19.02.16
Bydel:
Sagsnr:
Billede af høringen

Københavns Kommune ønsker at ændre kommuneplanens rammer for den sydlige del af Urbanplanen.

Du kan læse om baggrunden for planlægningen i pjecen, som du kan downloade på siden øverst til højre.

Herudover kan du finde yderligere baggrundsmateriale for udviklingen af Urbanplanen under referat af møde i Borgerrepræsentationen den 20. august 2015 samt i budgetaftalerne for 2015 og 2016.

Har du idéer eller forslag til den kommende planlægning for området kan du sende dit svar her på siden.

Københavns Kommune har følgende overordnede hovedspørgsmål, som der ønskes idéer og forslag til:
- Hvilke funktioner og anvendelser kan understøtte udviklingen af området?
- Hvordan kan ny bebyggelse være med til at styrke områdets karakter?
- Hvordan kan der skabes sammenhæng til de omkringliggende byområder?

Du kan naturligvis også komme med andre idéer og forslag, der forholder sig til den fysiske udvikling af området.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Byudvikling