Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Udvalgsvarebutikker

Officielt navn: Kommuneplantillæg for udvalgsvarebutikker over 2.000 m2
Type: Kommuneplan
Høringsperiode: 02.05.11 til 25.06.11
Sagsnr: 2011-45936
Borgerrepræsentationen har den 14. april 2011 vedtaget at offentliggøre et forslag til kommuneplantillæg, der skaber rammer for etablering af udvalgsvarebutikker over 2.000 m2 i Københavns Kommune.   Planforslaget giver mulighed for etablering af i alt 9 udvalgsvarebutikker over 2.000 m2 fordelt på bymidterne. Planforslaget udvider ikke det samlede butiksareal i kommunen.    Har du indsigelser eller bemærkninger til forslaget? Offentlighedsperioden løber fra den 2. maj til den 24. juni 2011

Seneste høringssvar

Ingen høringssvar endnu. Indsend dit høringssvar ved at klikke på knappen øverst til højre

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Louise Overgaard Ploug, Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen