Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Tivolihjørnet - lokalplan nr. 525 med kommuneplantillæg nr. 48

Officielt navn: Tivolihjørnet - lokalplan nr. 525 med kommuneplantillæg nr. 48
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 15.04.15 til 10.06.15
Sagsnr: 2015-0077952

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Lokalplanen skal danne grundlag for opførelse af ”Tivolihjørnet” langs Vesterbrogade og Bernstorffsgade. Projektet skal forbinde Tivoli og byen med butiks- og restaurantoplevelser i tråd med Tivolis traditioner, samt udvide hotel Nimb.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 525 Tivolihjørnet med kommuneplantillæg nr. 48 som PDF (9 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 17. september 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, udbygningsaftale, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, ændringsforslag mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 30. september 2015.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Tivolihjørnet med forslag til kommuneplantillæg som PDF (12 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. marts 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, udbygningsaftale, faktaark

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 15. april 2015

Der er ikke udarbejdet miljørapport. Du kan læse om baggrunden for beslutningen og dine muligheder for at klage over afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport i annoncen.

Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 27. oktober 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.  

 

Seneste høringssvar

10.06.15 Svar (2300)
10.06.15 Svar (2920)
09.06.15 Svar (3070)
09.06.15 Svar (2200)
08.06.15 Svar (2200) Mazzolis
08.06.15 Svar (1422)
08.06.15 Svar (4700)
08.06.15 Svar (2920)
08.06.15 Svar (2900) Tivolis Venner
08.06.15 Svar (2300)
08.06.15 Svar (2300)
07.06.15 Svar (2625)
07.06.15 Svar (1619)
07.06.15 Svar (2920)
07.06.15 Svar (2900) Kulturanmelder v. Magasinet Kunst
07.06.15 Svar (2660) I LOV IT
06.06.15 Svar (2830)
06.06.15 Svar (2730)
05.06.15 Svar (1720)
05.06.15 Svar (2200)
05.06.15 Svar (2900) Kulturanmelder v. Magasinet Kunst
04.06.15 Svar (1050)
04.06.15 Svar (1502) Arbejdernes Landsbank
03.06.15 Svar (1620 V) Tobaksindustrien
03.06.15 Svar (2600) Nordisk Kelloggs ApS
02.06.15 Svar (2450)
02.06.15 Svar (1256) PASPX A/S
02.06.15 Svar (1256) PASPX A/S
01.06.15 Svar (2870)
01.06.15 Svar (2720)
01.06.15 Svar (1466) Indre By Lokaludvalg
01.06.15 Svar (1466) Indre By Lokaludvalg
31.05.15 Svar (2300)
29.05.15 Svar (1307)
28.05.15 Svar (1810)
28.05.15 Svar (2920)
27.05.15 Svar (2950)
26.05.15 Svar (2900) Talsmand for Tivolis Venner
25.05.15 Svar (1123) ADVOKAT
24.05.15 Svar (2920)
24.05.15 Svar (2900) Peter Madsen
22.05.15 Svar (2920)
22.05.15 Svar (1758)
22.05.15 Svar (2740)
21.05.15 Svar (2920)
21.05.15 Svar (2650)
21.05.15 Svar (2400)
21.05.15 Svar (2100)
21.05.15 Svar (1574)
21.05.15 Svar (2300)
21.05.15 Svar (1654)
21.05.15 Svar (2300)
21.05.15 Svar (2900) Kulturanmelder ved Villabyerne og Magasinet Kunst
20.05.15 Svar (2200)
20.05.15 Svar (2900)
20.05.15 Svar (2920)
20.05.15 Svar (2700)
20.05.15 Svar (2100)
19.05.15 Svar (1665)
19.05.15 Svar (4540)
18.05.15 Svar (1362)
18.05.15 Svar (1665)
18.05.15 Svar (4400)
18.05.15 Svar (2720)
17.05.15 Svar (4000)
16.05.15 Svar (2100) Tivolis Venner
16.05.15 Svar (3070)
14.05.15 Svar (2605)
14.05.15 Svar (6950)
10.05.15 Svar (215021) Global Industries A/S
10.05.15 Svar (2880) Aida Fotograferne
10.05.15 Svar (2900) Speiallæge
09.05.15 Svar (2900)
07.05.15 Svar (2840)
07.05.15 Svar (2840) Privat person
06.05.15 Svar (2920)
06.05.15 Svar (1303)
05.05.15 Svar (2605)
05.05.15 Svar (2990)
04.05.15 Svar (2730) "Vi der elsker Tivoli"
03.05.15 Svar (2750)
03.05.15 Svar (2000)
03.05.15 Svar (2650)
02.05.15 Svar (3070)
02.05.15 Svar (8800)
02.05.15 Svar (2860) Billedkunstner
02.05.15 Svar (4440)
01.05.15 Svar (4750)
01.05.15 Svar (7500)
01.05.15 Svar (2730) Privatperson
01.05.15 Svar (439 08) Musik- och nöjesbranschen
01.05.15 Svar (2400 kbh. NV)
01.05.15 Svar (2900) Tivolis Venner
30.04.15 Svar (1564)
29.04.15 Svar (3100)
29.04.15 Svar (2800)
27.04.15 Svar (2200)
27.04.15 Svar (2200)
27.04.15 Svar (2200)
21.04.15 Svar (2900) Peter Madsen
20.04.15 Svar (2900) Peter Madsen
17.04.15 Svar (2700)
15.04.15 Svar (Billedkunstner. Lise Honore)
15.04.15 Svar (Billedkunstner. Lise Honore)
15.04.15 Svar (2670) Hotel Property Group A/S

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Karen Probst, Center for Byplanlægning