Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Tilladelse til grundvandskølings- og energilagringsanlæg på VesterVoldgade 123

Officielt navn: Tilladelse til grundvandskølings- og energilagringsanlæg på VesterVoldgade 123 i henhold til § 19 i miljøbeskyttelsesloven
Type: Andet
Høringsperiode: 07.03.12 til 04.04.12
Sagsnr: 2012-8148
Tilladelsen til at udføre 10 dybe boringer til et grundvandskølings- og energilagringsanlæg er givet efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven og efter bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Der er udført VVM screening på anlægget.

Du kan komme med indsigelser her på siden, eller du kan sende en mail til miljoe@tmf.kk.dk frem til 4. april 2012. Du kan også sende dine kommentarer til Center for Miljø, Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V.

Spørgsmål kan rettes til Center for Miljø, Hanne Jørgensen på tlf. 3366 5935.

 

Seneste høringssvar

Ingen høringssvar endnu. Indsend dit høringssvar ved at klikke på knappen øverst til højre

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Miljø,
Hanne Jørgensen på tlf. 3366 5935.