Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Tidlig indsats- og inklusionspakke

Officielt navn: Tidlig indsats- og inklusionspakke
Type: Andet
Høringsperiode: 19.08.11 til 04.11.11
Bydel:
Sagsnr: 2011-2596

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget indgik d. 20. juni 2011 aftale om en Tidlig indsats- og Inklusionspakke, og siden har Børne- og Ungdomsudvalget d. 17. august 2011 besluttet at sende udvalgte dele af den politiske aftale i høring blandt områdets interessenter.

    Derfor indbydes skole- og dagtilbudsbestyrelser, Københavns Lærerforening, Københavns Skolelederforening, Skole og Forældre København, Landsforeningen for socialpædagoger, Børne- og Ungdomspædagogernes landsforbund, Handicaprådet, ADHD foreningen, Danske døves landsforbund, Københavns Forældreorganisation, Landsforeningen for autisme, samt LFS og BUPL til at kommentere aftalen.     Høringen har fokus på de faglige aspekter af den politiske aftale, hvilket betyder, at der ønskes kommentarer vedrørende de dele af aftalen, som har direkte betydning for områdets brugere. Det drejer sig om:    
 • Tidlig Indsats (kap. 1)
 • De inklusionsparate skoler (kapitel 2)
 • Fritidshjem- og –klubtilbud (kap. 3)
 • Kompetenceudvikling (kap. 4)
 • Fokusering af den pædagogiske psykologiske indsats (kap. 5)
 • Budgetmodeller og Prisstrukturer (kap. 7.1 og 7.2)
 • Ny stillingsstruktur på specialskolerne (kap. 8)
  I forhold til kap. 7, afsnittet om budgetmodeller og prisstrukturer, er det kun 7.1 og 7.2 der er til høring. 7.3 og 7.4 om nye/reviderede budgetmodeller for fritidshjem og klubtilbud samt specialskolerne og specialklasserækkerne fremlægges i separate høringer.  
    Vedrørende pakkens kap. 6 om Ny visitationsmodel og kap. 9 om Organisering, styring og ledelse af faglige støttefunktioner i Områderne, så er disse ikke i høring da der her er tale om administrativ organisering i forvaltningen og ikke kerneydelserne til forvaltningens brugere.     Herudover er der en række indsatser som allerede sættes i gang i 2011, og som derfor heller ikke er en del af høringen og det drejer sig om:    
 • Opstart af kompetenceudvikling hvor der i 2011 er afsat 8,6 mio. kr. til en bred kompetenceudvikling af områdets medarbejdere
 • Forsøg med klubtilbud til 18-25-årige
 • 10,6 mio. kr. i 2011 til inklusionsparat indretning i kommunens almenskoler
 • Igangsættelse af projekt Styr på specialområdet, herunder udvikling af bedre IT-løsninger

Seneste høringssvar

04.11.11 Svar (2200) Samuelsgaarden
04.11.11 Svar (2727)
03.11.11 Svar (2100) Ø10
03.11.11 Svar (2500) Klynge VAL1
03.11.11 Svar (2100) Klynge Ø2
02.11.11 Svar (2200 ) Martha Hjemmet
02.11.11 Svar (1658) Absalonshave
01.11.11 Svar (2700) Klyngen Bella/Brønshøj
11.10.11 Svar (2500) Frejaskolen
30.09.11 Svar (2450) Strandparkskolen
30.09.11 Svar (2200) Blågård Skole
30.09.11 Svar (2200) Prinsesse Thyras Børnehus
30.09.11 Svar (2200) KFO
30.09.11 Svar (2700) Korsager Skole
30.09.11 Svar (2730 ) Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg
30.09.11 Svar (1710) Skole Forældre København - Ny version
30.09.11 Svar (2400) Holbergskolen
30.09.11 Svar (2200) Nørrebro Park Skole
30.09.11 Svar (1360) Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden
30.09.11 Svar (2200) Skolen i Charlottegården
30.09.11 Svar (2200) Inklusionskoordinatorer i København
30.09.11 Svar (2200) Fensmarkskolen
30.09.11 Svar (2100) Dansk Psykolog Forening
30.09.11 Svar (1710) Skole Forældre København
30.09.11 Svar (2300) Højdevangens skole
30.09.11 Svar (2100) LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger
30.09.11 Svar (2500) Valby Skole
30.09.11 Svar (1307) Sølvgade Skole
30.09.11 Svar (2100) BUPL Hovedstaden
30.09.11 Svar (1671) Engskolen
30.09.11 Svar (1205) Danske Døves Landsforbund
29.09.11 Svar (2300 København S) Skolen i Peter Vedels Gade
29.09.11 Svar (2100) Skolen i Ryparken
29.09.11 Svar (2200) Fensmarkskolen
29.09.11 Svar (2200) PPR
29.09.11 Svar (2100 ) Skolebestyrelsen på Kildevældsskolen
29.09.11 Svar (5000) ADHD-foreningen
29.09.11 Svar (2500) Kirsebærhavens Skole
28.09.11 Svar (1350) Nyboder Skole
28.09.11 Svar (2720) Frederiksgård Skole
28.09.11 Svar (2300) Gerbrandskolen
28.09.11 Svar (1422) Christianshavns Skole
27.09.11 Svar (2500) Sankt Annæ Gymnasium
27.09.11 Svar (2300) Dyvekeskolen
27.09.11 Svar (2720 ) Hyltebjerg Skole, Skolebestyrelsen
23.09.11 Svar (2300) Skolen i Peter Vedels Gade.
23.09.11 Svar (1809) Københavns Lærerforening
21.09.11 Svar (2100) Lundehusskolen
12.09.11 Svar (2500) Hanssted Skole
10.09.11 Svar (2720)
07.09.11 Svar (2450) Strandparkskolen
07.09.11 Svar (2100) Heibergskolen
01.09.11 Svar (1552) Den Classenske Legatskole

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Specialområdet